Hakhoutbeheer gepland langsheen de E429

De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Ook in Halle zullen ze de beplanting in de wegbermen langsheen de E429 beheren.

Wat is hakhoutbeheer?
Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. ln de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit.

De Vlaamse Overheid kiest voor ecologisch bermbeheer
Hakhoutbeheer lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stompen tevoorschijn. Hakhoutbeheer zorgt zo voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere planten beter groeien. De wegbermen vormen zo interessante verbindingsassen tussen verschillende natuur- en leefgebieden van fauna en flora. Dieren gebruiken ze om zich te verplaatsen en nieuwe gebieden te koloniseren.

Veiligheid is topprioriteit
Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zichtbaarheid op de weg kunnen beperken. Bovendien krijgen ze gemakkelijk dood hout in hun kruin, dat bij sterke wínd op het wegdek kan belanden. Oude en grote bomen kunnen omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.

Een groen scherm
Door het inkorten van de beplanting zijn de weg en het bijbehorende verkeer beter zichtbaar. Dit is tijdelijk door dat het groen weer snel uitschiet, in het voorjaar. Het snoeien van struiken en bomen geen invloed op het geluidsniveau van een nabijgelegen weg. Beplanting houdt enkel geluid tegen als het gaat om een rij van bomen of struiken van enkele honderden meters breed die gesloten is van bodem tot kruin.

Hinder tijdens de werken?
De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. Buurtbewoners zouden dus tijdelijk beperkte geluidshinder kunnen ondervinden.
De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte verkeershinder zijn.

Mensen die in de onmiddellijke omgeving wonen van een site waar hakhoutbeheer wordt toegepast, krijgen een bewonersbrief van Agentschap Wegen en Verkeer in de bus. Deze brief zal hen informeren over de praktische kant van de werkzaamheden, de timing, de exacte locatie en mogelijke overlast.

Meer informatie vind je op http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Info: Agentschap Wegen en Verkeer - District Halle | Alsembergsesteenweg 49, 1600 Sint-Pieters-Leeuw | T 02 363 88 11 | wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be 

Meer info en contact:
Terug naar overzicht