Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in Dr. Spitaelslaan en Blekerijstraat

asfalt met pijl

De Dokter Spitaelslaan en de Blekerijstraat worden gedeeltelijk een eenrichtingsstraat.

In januari 2018 werd er als proef eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Dr. Spitaelslaan, meer bepaald in het gedeelte tussen de Berendries en de Blekerijstraat. Na een evaluatie besliste het bestuur om de huidige proefopstelling te behouden. Voorts wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Blekerijstraat vanaf de Trompstraat.

De toegelaten rijrichting van de Blekerijstraat is van de Trompstraat naar de Dr. Spitaelslaan. Voor fietsers en bromfietsers klasse A verandert er niets, zij kunnen in beide richtingen blijven rijden. Deze rijrichting heeft 2 voordelen. Zo wordt de gevaarlijke helling van de Blekerijstraat enkel nog in opgaande richting genomen wat maakt dat er minder verkeersstromen zijn die elkaar moeten kruisen.

Vanaf 10 december wordt de signalisatie aangepast. Vanaf dan zal de nieuwe verkeerssituatie definitief van kracht zijn.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht