BOFAS opnieuw actief voor tussenkomst in sanering van tankstations

Ben of was je ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op jouw eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kan je een beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor jou. Nog tot 8 november 2019 kunnen saneringsplichtigen – indien zij aan de criteria voldoen – een aanvraag indienen bij BOFAS voor een tussenkomst.

Afbeelding nu huis, vroeger tankstation

Wat is BOFAS?
BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid. BOFAS betaalt (al dan niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of gebruiker heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden. Moet de verontreiniging echter nog aangepakt worden, dan zal BOFAS de volledige sanering van a tot z uitvoeren, voor zover je aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het fonds heeft sinds de oprichting in 2004 al bijna 3.500 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd.

Speel op zeker! Check de historiek van jouw perceel.
Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Maar niet elke eigenaar of gebruiker is er zich van bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat. In dat geval word je door BOFAS geïnformeerd. Want de meeste risicogronden zijn bekend. Heb je dus recent een brief van BOFAS ontvangen? Negeer die vooral niet. Want dan is de kans zeer groot dat je ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op jouw grond ooit een tankstation heeft gestaan. Zelfs al heb je geen brief van BOFAS ontvangen en twijfel je, dan nog doe je er goed aan om de historiek van jouw perceel na te gaan. Want ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de overheid, riskeer je alsnog te moeten saneren. En dan zal je zelf de kosten moeten dragen. Die lopen al snel op, want een sanering van dit type verontreiniging kost gemiddeld 135.000 euro. Kortom, je speelt maar beter op zeker.

Geen kopzorgen
Nogal wat mensen worden afgeschrikt door een mogelijke sanering. Daar hoef je je geen zorgen over te maken. BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Indien BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het ook de volledige administratie op zich. BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke techniek voor elk terrein met zo weinig mogelijk hinder. Het fonds helpt ook bij het samenstellen van het dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen. Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk met BOFAS contact opnemen.

Meer info: www.bofas.be

 

Terug naar overzicht