×

Update toestand brug over snelweg (Drasop)

Meer info en contact

De brug raakte begin augustus 2018 zwaar beschadigd toen een vrachtwagen op de Ring rond Brussel onder de brug op zijn zij terecht kwam en vuur vatte. Door de hitte raakte één van de stalen hoofdliggers zwaar beschadigd. Aanvankelijk werd de brug volledig afgesloten maar onderzoek heeft intussen aangetoond dat ze stabiel genoeg is om opnieuw fietsers en voetgangers toe te laten.

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft intussen een rapport overgemaakt aan de stad waarin 5 mogelijk toekomstscenario’s worden voorgesteld, gaande van een tijdelijke herstelling tot een volledig nieuwe brug.

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug

Omdat een tijdelijke herstelling resulteert in een beperkte levensduur, opteert de stad voor een gloednieuwe fiets- en voetgangersbrug. De brug zal wel voldoende breed zijn opdat ze - in geval van nood of een omleiding - ook kan gebruikt worden door het autoverkeer.

Extra maatregelen tegen het sluipverkeer

De optie om een nieuwe brug voor het autoverkeer te bouwen, werd niet weerhouden. Volgens het college zou die opnieuw aardig wat sluipverkeer faciliteren. Sinds het afsluiten van de brug, voelen de bewoners langs het Kesterbeekbos  wel een aanzienlijke toename van het sluipverkeer richting Krabos. Om dat tegen te gaan zal er als test beperkt eenrichtingsverkeer worden ingevoerd in de Haakstraat, ter hoogte van het Kapittel. Er wordt gestart met een proefopstelling vanaf 19 augustus. Als er begin mei 2020 een positieve evaluatie volgt, zal de proefopstelling definitief worden.