×

René De Boecklaan: hinder wegenwerken

-

Van maart tot in september 2021 worden er wegenwerken uitgevoerd in de René De Boecklaan. Op die manier willen we de straat veiliger en aangenamer maken voor elke weggebruiker. Deze werken behoren ook tot het grotere project van de Zenne- en Zuidbrug.

Waarom voeren we deze werken uit?

Het voorbije jaar werd de Zennebrug volledig vernieuwd. Voorts werd ook het eerste deel van de Zuidbrug boven het kanaal geplaatst. Beide bruggen worden de volgende maanden afgewerkt en aan elkaar gesloten. De volgende stap is de heraanleg van de René De Boecklaan vanaf het Bevrijdingsplein.

 • Door deze werken zal de straat, net als de voet- en fietspaden,  naadloos aansluiten op de Zuid- en Zennebrug.
 • Het spreekt voor zich dat de René Deboecklaan hierdoor een pak veiliger wordt voor alle weggebruikers.
 • We voeren deze werken nu reeds uit, tegelijkertijd met de werken aan de bruggen. Daardoor bundelen we de hinder voor het verkeer en de omwonenden.   

Welke werken vinden er plaats?

 • De riolering wordt vernieuwd.
 • Het wegdek wordt volledig vernieuwd en aangesloten op de Zennebrug.
 • Langs beide zijden van de René Deboekclaan wordt een breed fietspad voorzien.
 • Ook de voetgangers krijgen er in de toekomst een apart voetpad.

Wanneer starten de werken?

De werken starten op 10 maart en eindigen als alles volgens de planning verloopt in september 2021. De werken kunnen later starten of langer duren door slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

Hinder

We voeren de werken in verschillende fasen uit. Zo blijven alle woongelegenheden en handelszaken vlot bereikbaar.

 • Van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 maart wordt de toplaag afgegraven.
 • Omdat bij een grondboring de aannemer op zo’n 80 cm diepte botste op enkele kleine stukjes asbesthoudend plaatmateriaal, wordt er tijdens het weekend van 13 en 14 maart een uitgebreid bodemonderzoek uitgevoerd. Op die manier verkrijgen we een volledig beeld van de asbestimpact. Het is dus niet uitgesloten dat de grond eerst gesaneerd moet worden. Mocht dit het geval zijn, zal dit gebeuren in de meest veilige omstandigheden. En uiteraard zal zo’n sanering ook invloed hebben op de planning en de duurtijd van de werken. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen we jullie op de hoogte via onze kanalen.
 • De woningen en woongelegenheden aan de René Deboecklaan blijven tijdens de werken bereikbaar, maar ze zullen wel moeilijker bereikbaar zijn met de wagen. Voor voetgangers en fietsers stelt er zich geen probleem. Voor hen voorzien we op dat moment een loopplank naar de winkels en de woningen.

Vragen?

Voor al uw andere vragen over de werken kan je de stad Halle contacteren via:

 • www.halle.be/melding
 • de Halse stadsapp op uw smartphone: klik op ‘meldingenkaart’
 • 02 365 95 10:van maandag tot en met vrijdag tussen 9 uur en 17 uur