×

Kasteelbrakelsesteenweg: werken tegen geurhinder

-
Meer info en contact

Vanaf 29 maart brengt de stad de lozingen van de woningen in de Kasteelbrakelsesteenweg ondergronds. Het gaat om de woningen tussen de Trompstraat en de Dokter Spitaelslaan. Met deze ingreep wil de stad wat doen aan de geurhinder in afwachting van de aanleg van een gescheiden riolering. Deze werken starten op 29 maart en zullen zo’n 3 tot 4 weken duren.

De meeste bewoners laten hun afvalwater momenteel in de straatgoot wegvloeien omdat er in deze straat nog geen riolering is. Dat water zal voortaan worden opgevangen en gekanaliseerd worden via een nieuwe inzamelleiding die wordt aangelegd onder het voetpad. Dat betekent dat het wegdek en het voetpad op verschillende plaatsen wordt opengelegd en nadien lokaal hersteld wordt.

Op termijn wordt het volledig wegdek vernieuwd. Maar dat zal pas over enkele jaren gebeuren wanneer ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel hier een feit is. De aanleg zal trouwens samen uitgevoerd worden met de rioleringswerken in de Trompstraat.

Wanneer starten de werken?

De werken starten op 29 maart 2021 en eindigen wellicht op 23 april 2021. Enkel in de week van 5 april wordt er niet gewerkt. De werken kunnen later starten of langer duren door slecht weer of onvoorziene omstandigheden. U vindt de meest recente informatie over de werken op www.halle.be/wegenwerken of op uw stadsapp.

Welke hinder mag u verwachten?

We voeren de werken in verschillende fasen uit. De zone waar effectief gewerkt wordt, is telkens beperkt in lengte. Zo blijft elke woning bereikbaar voor voetgangers en fietsers.

  • Al het doorgaand verkeer moet ter hoogte van de werfzone wel over één rijstrook. Verkeerslichten zullen er het verkeer in goeie banen leiden.
  • In de straat mag er tijdens de werken ook niet geparkeerd worden.