×

Aanleg Nederhempark - beperkte verkeershinder

-
Meer info en contact

Op 7 december 2020 starten de aangekondigde werken van het Nederhempark tussen de Kanaalbrugstraat en Jean Laroystraat. In april 2021 hopen we klaar te zijn.

De werken zullen namelijk ook wat hinder met zich meebrengen. Maar we doen er alles aan om die hinder zo veel mogelijk te beperken.

Waarom voeren we deze werken uit?

Het Nederhempark is een onderdeel van het langgerekte landschapspark dat de stad Halle de komende jaren wil realiseren.  Het landschapspark, met de Zenne als blauwgroene ader erdoorheen, zal Halle een nieuwe identiteit geven. Dankzij het park zal de woon- en leefkwaliteit in onze stad verbeteren. En ook in de waterbeheersing in het stadscentrum zal het landschapspark een belangrijke rol spelen. Het Nederhempark is de schakel die het noordelijke, landelijke deel van het landschapspark zal verbinden met het stedelijke deel.

Wat gaan we doen?

  • Verhardingen worden opgebroken.
  • Er wordt terrein uitgegraven om de loop van de ingebuisde Zenne bovengronds aan te duiden. 
  • We maken een getrapte ligweide met zicht op het kanaal.
  • We planten hoogstambomen en hagen.
  • We leggen bloemenweides aan.

Alles samen investeren we meer dan 475.000 euro in de aanleg van het Nederhempark.

Welke hinder zal er zijn?

De aanleg van het park gebeurt hoofdzakelijk vanaf de bestaande ingang ter hoogte van de Jean Laroystraat.  Op die manier beperken we eventuele hinder tot een minimum. De Kanaalbrugstraat blijft toegankelijk tijdens de werken. Er zijn geen wegomleggingen.

Meer info

Nieuw park voor flatgebouwen Nederhem