×

1500 Halle - Robert Lariellestraat - Er zullen wegenis en rioleringswerken plaatsvinden in de Robert Lariellestraat en de Stroppenweg.

-

Welke hinder kan je ondervinden?

Locatie
Voetpad, Rijbaan
Impact
Geen doorgang voor fietsers

Wie is de opdrachtgever?

Organisatie
Stad Halle
Telefoonnummer
02/3659510
E-mailadres
openbare.werken@halle.be

Van maandag 11 januari tot de zomer 2021 zullen er wegenwerken gebeuren aan de R.Lariëllestraat en de Stroppenweg. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd, er komt een nieuwe en bredere rijbaan met een breed fietspad en parkeerstroken. Ook de voetpaden worden vernieuwd. De verdere afwerking, zoals de groenaanleg, gebeurt dit najaar. Fluvius, de Watergroep, Telenet, …maken van de gelegenheid gebruik en doen intussen ook uitbreidingswerken.

Met deze vernieuwingen willen we de R. Lariëllestraat en Stroppenweg niet enkel veiliger en aangenamer maken voor elke weggebruiker, maar ook een toegangsweg voorzien voor het nieuw recyclagepark dat gelegen zal zijn in de verlengde Stroppenweg.

Hinder

Tijdens de werken zal u wellicht hinder ondervinden. Dat is helaas onvermijdelijk. Maar we doen er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de toegang tot uw woning en de veiligheid zoveel mogelijk te verzekeren. Voor voetgangers stelt er zich geen probleem, zijn kunnen steeds voorbij de werken wandelen.

  • Tijdens de werken blijft de Robert Lariellestraat ook grotendeels toegankelijk voor het doorgaand verkeer. De momenten waarop we de R. Lariellestraat wel noodgedwongen moeten afsluiten, zijn beperkt omdat we de verschillende werken zoveel mogelijk op elkaar proberen afstemmen.
    • Volgens de huidige planning zal dit onder meer het geval zijn tijdens het weekend van 6 en 7 februari 2021.
    • Ook wanneer het bovenste stukje R. Lariellestraat wordt aangesloten op de nieuwe wegenis, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Ook deze klus klaren we normaal gezien in één weekend, meer bepaald op 8 en 9 mei 2021.
  • De woningen in de Stroppenweg zullen niet bereikbaar zullen zijn voor auto’s, vrachtwagens en moto’s vanaf 8 februari 2021 tot 26 april 2021. Ook vanaf midden juni 2021 tot eind juli 2021 zal dit het geval zijn door de aanleg van het voetpad, fietspad, parkeerstrook,… . Op andere momenten is er lokaal verkeer mogelijk. Maar hou er sowieso rekening mee dat de toegang naar de Stroppenweg moeilijk bereikbaar blijft tijdens de werkuren.
  • Ook de voetweg A54, waar verschillende autogarages gelegen zijn, zal tijdens de werkuren niet toegankelijk zijn voor de wagen vanaf 26 april 2021 tot en met 7 mei 2021..
  • Het recyclagepark is door de rioleringswerken niet toegankelijk vanaf 1 februari 2021 tot en met 5 februari 2021. Ook vanaf 8 mei 2021 tot en met 9 mei 2021 is het recyclagepark niet bereikbaar door wegeniswerken. De R. Lariellestraat blijft wel toegankelijk tijdens deze werken.