×

Lopende openbare onderzoeken

Hieronder vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken met of zonder betrekking tot de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Halle.