Textielcontainer hoek Berendries - Dr. Spitaelslaan