Sportcomplex De Bres

Bekijk de bezetting van sportcomplex De Bres online.

Let wel: je kan geen bezetting inboeken, enkel raadplegen!

Reservaties dienen nog altijd ter plaatse te gebeuren op de sportdienst. Wij aanvaarden louter betalingen via bancontact.

Klik hier om de bezetting online te raadplegen !

Klik hier om de sportclubs in De Bres te raadplegen !

Sportraad

De sportraad:

  • geeft advies over de aanleg, de inrichting en het gebruik van sportterreinen, sportgebouwen en andere gelegenheden voor de beoefening van sport en spel
  • bevordert de samenwerking tussen het stadsbestuur en de stedelijke sportverenigingen, verleent medewerking aan deze sportverenigingen en coördineert verschillende activiteiten van de sportverenigingen
  • geeft advies over de lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven
  • Overlegt met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden
Locatie
Sportcomplex De Bres

Halse Aikidoclub Musashi

Aikido is een Japanse krijgskunst die ontwikkeld werd door O-sensei Morihei Ueshiba, in het begin van de vorige eeuw.
De training in aikido verschilt van die in andere Japanse krijgskunsten.

In aikido vindt men vele elementen terug uit de oude Japanse samenleving, die gekenmerkt werd door de klasse van de samoerai: begroetingsceremonieën, het dragen van de broekrok of 'hakama', het trainen op de knieën, de zwaardtechnieken, …

Locatie
Sportcomplex De Bres