Oudstrijdersplein - 80 plaatsen

Betalend + elektrische laadpaal

3 parkeerplaatsen voor personen met een handicap