JC De Kazerne

Jeugd en Onderwijs

De kloof verkleinen

Iedereen erkent het belang van een degelijke scholing en het bijhorende diploma. Dit waarmaken is voor heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen echter geen evidentie. Studies wijzen uit dat ons onderwijs bijdraagt aan de reproductie van ongelijkheid.

Locatie
JC De Kazerne