JC De Kazerne

Jeugdopbouwwerk (JOW)

De jeugdopbouwwerker is een brugfiguur tussen de jeugd, stadsdiensten, hulporganisaties en verenigingen. Jeugdopbouwwerk richt zich vooral tot kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, brengt hun situatie in kaart en gaat aan de slag met hun noden. De jeugdopbouwwerker fungeert als eerste aanspreekpunt voor de jongeren, adviseert lokale diensten en bemiddelt op het terrein.

Locatie
JC De Kazerne

Jongeren Adviescentrum (JAC) Halle-Vilvoorde

Ben je tussen 12 en 25 jaar? Dan is het JAC dé plek waar je terecht kan met jouw vraag. Het Jongeren Adviescentrum (JAC) is het jongerenonthaal van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Bij ons kom je vrijwillig, gratis en in vertrouwen. Je beslist zelf om te komen, waarover je wil praten en wat je met de info of het advies doet. Onderwerpen die bij ons besproken kunnen worden: alleen wonen, goed in je vel voelen, relaties & seksualiteit, mediawijsheid, moeilijke thuissituatie,…

Locatie
JC De Kazerne