Gezocht: leerbuddies voor de zomervakantie

 

De stad Halle start deze zomer met een project van leerbuddies. Dit zijn vrijwilligers die leerlingen uit de 3de kleuterklas, het lager onderwijs of de 1ste graad secundair onderwijs helpen bij de leerstof en er mee voor zorgen dat deze leerlingen vanaf september zo goed mogelijk kunnen volgen op school. Het initiatief is een onderdeel van het herstelplan dat de stad Halle n.a.v. de coronacrisis goedkeurde.

Door de coronacrisis schakelden de scholen over naar digitaal afstandsonderwijs. Maar niet alle leerlingen beschikken thuis over een computer of een laptop en niet elke ouder beschikt over de vaardigheden om zijn kind hierbij te begeleiden. Er is dus een groep kinderen die door de coronacrisis een leerachterstand heeft opgelopen. Door het inschakelen van leerbuddies proberen we deze achterstand tijdens de zomermaanden weg te werken. Op die manier wordt de kenniskloof tussen de leerlingen gedicht en verschijnen ze op 1 september aan dezelfde startlijn.

Voor dit project werkt de stad samen met de Halse scholen. De Halse scholen melden de kinderen die in aanmerking komen aan voor het project. De stad voorziet een leerbuddy voor elk kind. Tijdens de zomermaanden juli en augustus helpt de leerbuddy het kind. Dat oefenmoment kan ofwel bij het kind thuis doorgaan, ofwel in een locatie die de stad ter beschikking stelt.
 

Gezocht: leerbuddies!

Heb jij zin en tijd om in de zomervakantie kinderen of jongeren te ondersteunen? Stel je dan zeker kandidaat!
 

Profiel:

Een pedagogisch diploma is geen noodzaak maar wel handig meegenomen. We denken onder meer aan actieve of gepensioneerde leerkrachten, studenten uit het hoger onderwijs, mensen uit het jeugdwerk, werkzoekenden, … Maar ook vrijwilligers die een affiniteit en een algemene interesse hebben voor de leerinhouden van de 3de kleuterklas, de lagere school of de eerste graad van het secundair onderwijs, zijn zeer zeker welkom.
Je kan je verplaatsen in de leefwereld van kinderen
Je motiveert en inspireert de leerlingen. Je bent hun supporter aan de zijlijn, de persoonlijke coach die hen aanmoedigt bij het leerproces.
Je bent geduldig, communicatief, vriendelijk en behulpzaam.
Je hebt goede kennis van het Nederlands.


Praktisch:

Je kan je vrijmaken in de maanden juli en/of augustus op vooraf afgesproken tijdstippen.
Je bent bereid om de leerlingen te begeleiden bij hen thuis of op een locatie van de stad
Je werkt nauw samen met de school en de ouders:

De school voorziet materiaal (vb. bundel met oefeningen met verbetersleutel) op maat van de leerling.
Als leerbuddy help je de leerling deze taken op te lossen, extra uitleg te geven, ondersteuning te bieden,...
Indien nodig kan je een medewerker van de school bereiken voor vragen (over bijvoorbeeld de leerstof).
Op het eind van de periode maak je een kort verslagje op voor de school met je bevindingen en ervaringen.

Je bent bereid om dit op vrijwillige basis te doen. Reële onkosten kunnen vergoed worden, zoals bijvoorbeeld een verplaatsingsvergoeding.
Je kan een blanco uittreksel van maximaal 3 maanden oud voorleggen uithet strafregister voor het werken met kinderen (minderjarigenmodel).
 

Vrijwilligers die graag willen helpen, kunnen zich tot en met 30 juni melden via www.halle.be/leerbuddy

De stad dankt je nu al voor jouw inspanningen om de slaagkansen van deze kinderen in het onderwijs mee te vergroten.

Terug naar overzicht