Subsidies voor zelfstandige kinderopvang

 

 

In Halle is er nood aan extra kinderopvang voor baby’s en peuters (0 tot 3 jaar). Daarom willen we startende zelfstandige kinderopvanginitiatieven ondersteunen en aanmoedigen. Ook bestaande zelfstandige kinderopvangvoorzieningen die van plan zijn om uit te breiden, komen in aanmerking. 

De subsidie is een éénmalige toelage en moet gebruikt worden om de kwaliteit van de kinderopvang te verhogen (aankoop meubilair, speelgoed, vorming,…). Deelname aan het lokaal loket kinderopvang is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen. Meer info vind je in het subsidiereglement.