Europees rijbewijs

Nadat je slaagt voor  theoretisch en een praktisch rijexamen kan je een rijbewijs aanvragen. Dit doe je bij de dienst burgerzaken - bevolking en kost je €25. Na 5 werkdagen kan je jouw rijbewijs afhalen op dezelfde dienst.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig (bromfiets, motor, auto, bus of vrachtwagen) bestuurt, moet een rijbewijs bezitten dat geldig is voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. 

Voor de rijopleiding kun je kiezen uit een vrije opleiding en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Meer info en contact