Jouw favoriete idee voor een Halle vol natuurschoon is... een waterspeeltuin

Welke ideeën voor ‘idee ZKT stad’ gaat Halle nu ook effectief realiseren? Dat hebben jullie de voorbije maanden beslist via onze stadsapp! Kijk even mee...

prioriteit 2

Meer dan 450 ideeën

Met de actie ‘idee ZKT’ stad’ kregen we een beeld van jullie verlanglijstjes want de stad werd bedolven onder ruim 450 ideeën. 8 ervan werden weerhouden voor de shortlist. Het ging om ideeën die op korte termijn gerealiseerd konden worden, betaalbaar waren en die nog niet opgenomen zijn in de meerjarenplanning. 

En de winnaar is…

Twee maanden lang werd er intensief gestemd via de Stadsapp en daaruit bleek dat jullie volgende ideeën de leukste vonden: 

 • Zomerse openluchtcinema: tijdens de zomer organiseert de stad een aantal filmvoorstellingen in open lucht.
 • Waterspeeltuin: Halle telt vandaag al meer dan 30 speeltuinen, maar nog geen waterspeeltuin. Dit wordt een absolute topper tijdens de warme zomermaanden.
 • Rap op stap-kantoor: Iedereen heeft het recht op vakantie. Daarom baat de stad samen met een aantal vrijwilligers een Rap op Stap-kantoor uit waar mensen met een beperkt budget toch een vakantie, een dagactiviteit, een sport- en cultuuractiviteit kunnen boeken. Dit is mogelijk dankzij het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’, dat zo’n 2000 sociale en toeristisch partners telt. 
 • Inwonersdrink: De stad organiseert een grote inwonersdrink, waar de mogelijkheid bestaat om met elkaar en het stadsbestuur in gesprek te gaan. Kortom: een laagdrempelig en gezellig samenzijn, waar iedereen welkom is.

Het is alvast de bedoeling om alle ideeën op een relatief korte termijn te realiseren. 

Dat betekent dat de spelavonden, de wedstrijd ‘meest fleurige straat’, de ruilwinkel voor baby- en kinderkleding en de ideeënsessies het net niet gehaald hebben. Maar het is niet omdat ze de stemming niet overleefd hebben dat ze daarom niet op een later tijdstip alsnog kunnen opgevist worden. Hetzelfde geldt trouwens voor alle ingezonden suggesties. Vaak waren die verrassend, origineel of verrijkend. Dat overzicht zal het beleid ongetwijfeld verder inspireren bij de opmaak van de meerjarenplanning. We zijn jullie dus allemaal zeer dankbaar voor jullie frisse kijk op onze stad. 

 

Voor dit thema ontvingen wij de volgende ideeën

 1. Een natuurlijke zwemvijver voor de zenneweide .
 2. Een waterspeeltuin op het grasplein aan het zwembad. Mooi voorbeeld hiervan is Sluispark in Leuven.
 3. Braakliggende terreinen, grasvelden, ... zoveel als mogelijk inzaaien als bloemenweide.
 4. Veel meer groen in de straat
 5. Parken de naam waardig met meer bomen, grasperken waar men in rust van de natuur kan genieten, picknicken zonder er fietsers door komen gevlogen. Park=rust, genieten  natuur.
 6. Een botanische/ kruidentuin aanleggen in Mariahof met voldoende rustbanken ( en vuilnisbakken).  Zou een aangenaam rustpunt kunnen zijn in het centrum van de stad. Waarschijnlijk is de stad geen eigenaar ? En kerkfabriek wel ? Misschien is er overleg mogelijk?"
 7. Tegeltuintjes waar lintbebouwing is (vb centrum Lembeek, Puesstraat, Prinsenbos): stoeptegel eruit, stokroos of klimplant erin.
 8. Ondergrondse glasbakken.
 9. Volkstuintjes rond de kerk van Sint-Rochus ipv siertuin die misschien mooi is om zien maar weinig te be-leven buiten petanque.. Een groot grasveld  en bomen waar kinderen en jongeren zich onbegrensd kunnen in uitleven.
 10. Meer natuur. Een betonstop! Ook broodnodig voor de watervoorziening, schijnt. Waarom wordt er bv nog een Aldi winkel gebouwd ? Halle is toch al ruim voorzien van supermarkten?; Zo veel mogelijk braakliggend terrein teruggeven aan de natuur; Meer autoloze gebieden, on combinatie met de shuttlebus (eerder genoemd); Verder aanplanten van het Hallerbos, super initiatief."
 11. Het Stroppenbos. Het verlaten voetbalveld van de stad op Stroppen ligt er nu al enkele jaren verlaten bij. Met de nakende betonstop kan de stad een statement maken en het voetbalveld terug omdopen tot een nieuwe groene long voor de stad en er bos op planten, in later stadia kan dit misschien uitgebreid worden met weides in de omgeving.  Het vormt ook een extra geluidsbuffer bij bvb deStroppenconcerten. Het geeft ook extra speelmogelijkheden voor de jeugdverenigingen op Stroppen"
 12. Grote aardappel of ander type bakken met aarde op het grote grijze plein rond het zwemcomplex waar struiken van verschillende soorten bessen, frambozen, zienbezen, rode bessen, aardbeien makkelijk te telen en onderhouden struiken. Eventueel kleine planten, als radijzen zodat kinderen ook nieuwe smaken kunnen ontdekken vers uit de grond zonder sproeistoffen.
 13. Zoals in Brussel ook verschillende straten werden uitgerust met volkstuintjes midden in de straat."
 14. Minder gebouwen Meer groen: Meer kwalitatief openbaar groen midden in de stad.
 15. Stroppen speeltuin opwaarderen. Meer aandacht voor groen en natuur (zoals het mooie Warandepark) en nieuwe creatievere speeltoestellen.
 16. Een waterspeeltuin op een plekje waar al een natuurlijke waterloop stroomt. Dan combineer je natuur en speelpret voor de jeugd.
 17. Uitbreiding van het Hallerbos: opkopen van percelen rond het hallerbos en daar bos op aanplanten.
 18. Veel meer groen in de stad: weg met die pleinen zoals aan het hallebad (wat een gemiste kans!) Vervang ze door prairietuinen, doolhoven, waterspeelpleinen, ...
 19. 2x per jaar een haagplantactie en een (nog) uitgebreider aanbod
 20. Plant 5.000 extra bomen in Halle. Niet in het Hallerbos, maar dichtbij waar mensen wonen. In elke straat of pleintjes kunnen er gerust enkele bij.  Voordelen: minder wateroverlast, meer gezonde lucht, verkoeling, aangenamer wijken, manier om Halle een stukje beter te laten zorgen voor het klimaat. Onthard Halle! Plaats waar het kan er een bank onder, zodat mensen kunnen genieten van de schaduw van hun boom.
 21. De kaplicenties in hallerbos stoppen. Of minstens heel beperkte kap toelaten, onder toezicht, en met milieuvriendelijke en duurzame middelen; vb handzaag, bijl, paard en kar.
 22. Respecteer de natuur: gronden opkopen en bomen planten. Doe iets voor onze kinderen.
 23. Stop met nieuwkomers te huisvesten. Stop met uitbreiden."
 24. Meer groen op de straten in Lembeek: bomen, haagjes, gras- of bloemenperkjes. Vooral in het centrum en op de steenwegen. Ipv grijze betonnenvlakte waar men toch  niets mee is stenen vervangen door grasvlakte waar kinderen veilig op kunnen rollebollen en spelen. Omzoomd met fruitstruuken. Wortels van gras en struiken kunnen toch geen probleem vormen op deze ondergrond als bomen niet kunnen.
 25. Wedstrijd organiseren om de groenste/ meest fleurige straat van de stad te creeëren, zoals dat in veel Franse steden gebeurt (""ville fleuri"") - en van Halle een échte groene/gekleurde stad maken.
 26. Aanmoedigen om één straatsteen tegen de voorgevels van de huizen op te mogen breken om er klimplanten (clematis...) te laten groeien. Zie https://en.wikipedia.org/wiki/Concours_des_villes_et_villages_fleuris
 27. In de kleine boomeilandjes in straten zoals de Deken Michielsstraat de inwoners aanmoedigen om bloemen te planten met zaadjes uit de tuintjes van de inwoners (denk maar aan Afrikaantjes, stokrozen,....).
 28. Plant-marathon organiseren ?
 29. Bewoners met vensterbank ook aanmoedigen om bloembakken te zetten.
 30. Groendaken en verticale tuinen tegen gevels voor een  groener halle
 31. Ideeën van Natuurpuntafdeling Halle: Bij de nieuw aan te leggen Zuidbrug een steile wand voorzien waarin oeverzwaluwen kunnen nestelen.; Een beleid met financiële ondersteuning om landbouwers te stimuleren om om te schakelen naar biolandbouw, en om beginnende biolandbouwers aan te trekken.; Nogmaals een grote actie met uitdeling van bloemenzaden om mensen te stimuleren (een deel van) hun tuin in bloemenweide om te vormen. En ook de beschikbare plekken in eigendom van de stad zoveel mogelijk omvormen tot bloemenweides. Dit kan eventueel gepaard gaan met het aanstellen van een stadsimker waarrond ook af en toe een evenement is om dit in de kijker te zetten en waar bvb de scholen naartoe kunnen voor uitleg.; Ook een actie ter stimulatie van het planten van (fruit)bomen in de tuin en op de speelplaatsen van scholen.; Bij heraanleg van straten en voetpaden of de nieuwe aanleg van verkavelingen zoveel mogelijk plek om bomen in te planten voorzien langs de voetpaden en op pleintjes.; Het is bijna 2020, dus een evaluatie van dit en een nieuw ambiteus klimaatplan opstellen. : https://www.halle.be/sites/default/files/public/Bestuursdocumenten/Klimaatplan.pdf; Nog meer, en vooral meer afgescheiden, fietspaden om het gebruik van de fiets verder aan te moedigen."
 32. De Zenne weer in het centrum brengen, maar echt: van 'Zoavelpark' via Molenborre, Vuurkruisenstraat en Possozplein naar net naast Slingerweg. Echte steden die niet aan zee liggen, zijn gebaat met de gratie van een rivier.
 33. Drastisch vergroenen van de stad! Overal beton nu, stationsplein niets te zien, de basiliekstraat, de kaaien ...Als we onze stad koel willen houden, dan is een inhaalbeweging nodig. Maak de kaaien autovrij/luw en plant bomen ...
 34. Veel meer groen: struiken, bomen, beplanting. Hoe fijn het ook is om een open ruimte te hebben waar 5 keer per jaar een grote tent of kermis wordt neergepoot. Meer groen zou iedereen fijn vinden, en zorgt voor verfrissing in onze steeds warmer wordende stad.
 35. Kaart met groene plekken (zoals kaart met speeltuinen)
 36. Herinrichting van de bestaande parken. (onveiligheidsgevoel, overlast scholen?)
 37. Burgers betrekken bij inrichting groene plekken.
Suggestie over deze website?