Jouw favoriete idee voor een Halle in dialoog is... een inwonersdrink

Welke ideeën voor ‘idee ZKT stad’ gaat Halle nu ook effectief realiseren? Dat hebben jullie de voorbije maanden beslist via onze stadsapp! Kijk even mee...

Halle in dialoog

Meer dan 450 ideeën

Met de actie ‘idee ZKT’ stad’ kregen we een beeld van jullie verlanglijstjes want de stad werd bedolven onder ruim 450 ideeën. 8 ervan werden weerhouden voor de shortlist. Het ging om ideeën die op korte termijn gerealiseerd konden worden, betaalbaar waren en die nog niet opgenomen zijn in de meerjarenplanning. 

En de winnaar is…

Twee maanden lang werd er intensief gestemd via de Stadsapp en daaruit bleek dat jullie volgende ideeën de leukste vonden: 

 • Zomerse openluchtcinema: tijdens de zomer organiseert de stad een aantal filmvoorstellingen in open lucht.
 • Waterspeeltuin: Halle telt vandaag al meer dan 30 speeltuinen, maar nog geen waterspeeltuin. Dit wordt een absolute topper tijdens de warme zomermaanden.
 • Rap op stap-kantoor: Iedereen heeft het recht op vakantie. Daarom baat de stad samen met een aantal vrijwilligers een Rap op Stap-kantoor uit waar mensen met een beperkt budget toch een vakantie, een dagactiviteit, een sport- en cultuuractiviteit kunnen boeken. Dit is mogelijk dankzij het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’, dat zo’n 2000 sociale en toeristisch partners telt. 
 • Inwonersdrink: De stad organiseert een grote inwonersdrink, waar de mogelijkheid bestaat om met elkaar en het stadsbestuur in gesprek te gaan. Kortom: een laagdrempelig en gezellig samenzijn, waar iedereen welkom is.

Het is alvast de bedoeling om alle ideeën op een relatief korte termijn te realiseren. 

Dat betekent dat de spelavonden, de wedstrijd ‘meest fleurige straat’, de ruilwinkel voor baby- en kinderkleding en de ideeënsessies het net niet gehaald hebben. Maar het is niet omdat ze de stemming niet overleefd hebben dat ze daarom niet op een later tijdstip alsnog kunnen opgevist worden. Hetzelfde geldt trouwens voor alle ingezonden suggesties. Vaak waren die verrassend, origineel of verrijkend. Dat overzicht zal het beleid ongetwijfeld verder inspireren bij de opmaak van de meerjarenplanning. We zijn jullie dus allemaal zeer dankbaar voor jullie frisse kijk op onze stad. 

Voor dit thema ontvingen wij de volgende ideeën

 1. Een praatcafé met een politicus van de stad !
 2. Livestream en mogelijkheid van terug te bekijken van alle vergaderingen die impact hebben op de inwoners. (Gemeenteraad, commissies,  mobiliteitsplatform, ....)
 3. Permanent platform waar feedback op plannen van bestuur kan  gegeven worden en waar inwoners zelf plannen kunnen introduceren en op elkaar kunnen interageren. Vb bestaand platform citizenlab dat reeds in verschillende steden wordt gebruikt.
 4. Deontologisch orgaan die beslissingen en voorstellen van schepencollege en burgemeester onder de loep nemen om mogelijke belangenvermenging te vermijden. 
 5. Op wandel met de gemeenteraad, initiatiefnemers gaan op stap met de gemeenteraad om lokale problemen te tonen en aan te kaarten.
 6. Steenrijk, straatarm programma op Vitaya. Schepenen en Burgemeester leven zich een maand in in een gezin die moet rondkomen met een minimloon en schenken hun loon aan deze gezinnen op het einde van de maand.
 7. Training "deep democracy " of "actieve hoop" voor ganse gemeenteraad in offsite locatie op eigen kosten natuurlijk wel.
 8. Jaarlijkse evaluatie van schepenen en Burgemeester door de werkgevers (de inwoners) en hun departementen. Kan.heel makkelijk online georganiseerd worden. Positieve punten en punten ter verbetering. Eventueel op specifieke punten, luistervaardigheid, antwoorden to the point, voorleeskwaliteiten, verbindingsvaardigheid over partij en coalitiegrenzen heen, materie kennis van hun bevoegde departement,  aantal positieve voorstellen, durf tot kritische vragen en zelfreflectie.
 9. Zicht op de agenda van schepen en burgemeester om als burger meer zicht te krijgen hoe hun geld wordt besteed. Zodat een breder zicht wordt geboden op de activiteiten, dan huidige fotoshoot goednieuws berichtgevingen.
 10. Wat leveren schepen en burgemeester op aan de inwoners? Pagina met eenvoudig overzicht van inkomsten en uitgaven. Om idee te geven waar het geld van de bevolking heen gaat"
 11. Bij de gemeenteraad alle deelnemers door elkaar mixen zodat men buren van een andere partij naast zich heeft en er terug contact komt van mens tot mens over partijgrenzen heen. En men niet enkel de partijstandpunten geïndoctrineerd krijgt en ook open kan luisteren naar nieuwe, andere ideeën."
 12. Een basiskennis rond de bevoegdheden van schepenen en Burgemeester. Rond geschiedenis van Servais, Basiliek en Hallerbos bijvoorbeeld voor schepen van cultuur en natuur
 13. Papierloos vergaderen door de gemeenteraad en alle relevante stukken digitaal ter beschikking stellen van de inwoners. Recentelijk zag ik in Nederland een oplossing voor het papierloos vergaderen (www.parlaeus.nl), gekoppeld aan de videotechniek van het Gentse Limecraft  (www.limecraft.com). Er werd een digitale omgeving ingericht die de efficientie van de gemeenteraad exponentieel verhoogde. Daarnaast werden gecapteerde (video) vergaderingen direct omgezet in tekst en de relevante bestanden werden aan de tijdslijn gekoppeld (annotatie)."
 14. Ombudsdienst voor inwoners met vragen rond politiek bestuur. Een neutrale los van enige partij staande ombudsdienst waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Als bij beslissingen die toch wel erg lijken op familie of vriendendiensten en die de toelating heeft dit ook ter sprake te brengen binnen de gemeenteraad of hoger.
 15. Speeddate met de Schepenen, gemeenteraadsleden en Burgemeester waarbij inwoners aan verschillende tafels hun vraag kunnen voorleggen zonder dat de schepen, het gemeenteraadslid of burgemeester hier op voorbereid zijn en een eerlijk eigen antwoord kunnen geven binnen een beperkte tijd.
 16. Gestructureerde informatie en communicatie naar de inwoners toe: Van elke commissie, platform een gelijklopende website waar men onmiddellijk de Agenda van de volgende vergadering,, verslag laatst goedgekeurde vergadering, actiepunten en besluiten op kan terugvinden. Een open communicatie waar burgers eventueel hun feedback kunnen opgeven. Vb. Mobiliteitsplatform wat een heel gesloten gegeven blijkt te zijn, van grotendeels fiets-""experten"" , dit is een beleving. Vandaar op te lossen met open communicatie zodat voor punten aan de gemeenteraad worden voorgelegd ook de betrokken burgers kunnen reageren.
 17. Minder foto's van Burgemeester en schepenen bij realisaties door vrijwilligers, stadsdiensten of externe diensten en meer aandacht voor de mensen die het echte werk realiseerden. 
 18. Publiceren agendapunten gemeenteraad week voor eigenlijke bijeenkomst met mogelijkheid dat inwoners hun input/feedback geven op de betrokken punten voor de gemeenteraad samenkomt.
 19. Echte inspraak, online publiceren van de agendapunten van het Schepencollege en de gemeenteraad met een mogelijkheid voor de inwoners om de content te lezen en reeds op te reageren, input te geven voor de beslissing erover wordt genomen.
 20. Cumuleren alle kleine drinks en recepties ter gelegenheid van allerlei kleine gelegenheden tot een groot gratis volksfeest, receptie voor het volk gesponsord door de mensen die er normaal hun publiciteit mee halen. Moet makkelijk kunnen met het publiciteitsstunt budget van de verschillende partijen.
 21. Schepenen en Burgemeester zijn toegewijd aan hun job en hebben er dus geen nevenactiviteiten bij. Nu lijkt het soms alsof een politieke functie van schepen wel een goedbetaalde hobby is die men erbij kan nemen. Of zetelen als andere gemeenteraadsleden aan de vergoeding van een zitpenning per vergadering.
 22. Maak van Halle een meer digitale plek waar mensen afhankelijk van de plek input kunnen geven zoals het project in de Noordwijk. Dan wel met neutrale vragen  niet opgesteld door lobbygroep. Geen vragen als meer fietspaden ja of neen maar waar is in deze buurt nood aan? https://www.bruzz.be/samenleving/gewest-lanceert-nieuwe-app-om-buurtbewoners-meer-inspraak-te-geven-2019-04-23"
 23. Publicatie van activiteiten van de Stad, recepties, verwarming voor vergaderingen (hoeveel mensen moeten zich hiervoor verplaatsen, verplaatsingstijd die afgaat van familietijd) zodat inwoners dan tips kunnen geven hoe vanuit bedrijfservaring hier beter mee om te gaan. Geen alcohol op de werkvloer ook niet voor het bestuur Meer vergaderingen via Skype zeker voor presentaties, ad hoc kunnen mensen dan ook makkelijk toegevoegd worden....
 24. Een site waar men makkellijk op sleutelwoord kan zoeken. Vb. Men tikt een straatnaam in en krijgt een overzicht van wat er in het verleden is gebeurd,welke ideeën, plannen ervoor besproken zijn op alle fronten (mobiliteitsplatform, commissies, gemeenteraad, .....). En waar men hetzelfde kan doen voor gebouwen vb bibliotheek, oud stadhuis, ... Op deze manier wordt er eenduidig en duidelijk gecommuniceerd naar de bevolking.
 25. Initiatieven om buren met elkaar te verbinden. Ik denk aan het maken van flyertjes, het opzetten van whatsapp- of facebookgroepen van buren.
 26. Laat Schepenen een opleiding volgen van minstens bachelor niveau voor elk van de gebieden waar ze verantwoordelijk voor zijn als werkstudent en op eigen kosten. Doel minimale kennis van waar ze mee bezig zijn, betere spreiding van bevoegdheden, minder (zware) bevoegdheden bij een persoon. Niet slagen voor examen=overdracht functie naar iemand die er wel de capaciteiten voor heeft.
 27. Een deel van de schepenen zouden wetenschappers moeten zijn.
 28. Wandeling met een ondernemer: Burgemeester of schepen die een uurtje wandelt op Hals grondgebied (stad, park, natuurpunt, hallerbos) met een ondernemer, dit kan in een reportage gegoten worden adh van een filmpje of artikel (kan in de stadsmagazineof facebook pagina van stad Halle verschijnen), waar een ondernemer een uurtje in dialoog kan gaan met de burgemeester en zijn of haar bevindingen kan meedelen. Dit kan met een soort standaard vragenlijst en hopelijk uitmonden in een boeiend leerrijk gesprek."
 29. Papierloos vergaderen door de gemeenteraad en alle relevante stukken digitaal ter beschikking stellen van de inwoners. Recentelijk zag ik in Nederland een oplossing voor het papierloos vergaderen (www.parlaeus.nl), gekoppeld aan de videotechniek van het Gentse Limecraft (www.limecraft.com). Er werd een digitale omgeving ingericht die de efficientie van de gemeenteraad exponentieel verhoogde. Daarnaast werden gecapteerde (video) vergaderingen direct omgezet in tekst en de relevante bestanden werden aan de tijdslijn gekoppeld (annotatie)."
 30. Beginnen met een omgevingsvisie - hoe kun je beter luisteren . Alle gemeenten en provincies zijn er mee bezig – of zouden dat in ieder geval moeten doen: het ontwikkelen van een Omgevingsvisie. Samen met inwoners en bedrijven werk je uit hoe je in de toekomst om wilt gaan met het inrichten en vormgeven van de ruimte. Maar waar moet je beginnen? Een inspirerend voorbeeld vind ik in de gemeente Raalte. Handleiding albast te vinden op deze site : https://www.wijzijnanne.nl/projecten/beginnen-met-een-omgevingsvisie-hoe-kun-je-beter-luisteren"
 31. Meer inspraak en luister-bereidheid naar de echte groene mensen als vrijwilligers van natuurpunt. Mensen die niets te winnen hebben met het volstorten met beton van ons ooit mooie groenere Stad.
 32. Halle voor groene kwaliteit en kwantiteit, niet voor de kwantiteit in bepaalde portefeuilles."
 33. Aankondiging van alle recepties, inhuldigingen, lintjesknip evenementen in Stad Halle zodat iedereen op de hoogte is van de fotoshoots en eventueel kan deelnemen. En alcohol verboden tijdens deze diensturen, ook voor het bestuur.Voordeel meer contact mogelijkheden tussen inwoners en bestuur en transparantie in de uitgaven van recepties en drankgebruik."
 34. Betere communicatie naar de inwoners en inspraak. Betrekken van stakeholders van bij aanvang van ideeën/plannen. Vb. Arkenvest enkel toegangkelijk maken voor busverkeer lag blijkbaar reeds sinds november 2018 op tafel. Begin juni 2019 waren bewoners en zelfstandigen van de Arkenvest hier nog niet van op de hoogte. Logisch dat dit weerstand en frustratie teweeg brengt. Iets wat heel makkelijk met communicatie en samenspraak kan vermeden worden."
 35. Bij verslagen in de media een evenredige vertegenwoordiging van meerderheid en opositie op foto's en vermeldingen beiden maken tenslotte deel uit van het bestuur. Of nog beter afschaffen van de fotoshoots en bespaarde geld inzetten voor nuttige sociale doeleinden."
 36. Een Speakers'Corner als in Londen elke zondagochtend om 11u bijvoorbeeld of zondag namiddag waar mensen hun grieven en inspiratie ten berde kunnen maken met livestreaming. https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-park/things-to-see-and-do/speakers-corner"
 37. Het vieren van successen wanneer project echt succesvol werd afgerond en niet als het half en half gedaan is. Vier moment met de mensen die de projecten echt hebben gedaan.
 38. Een trimesterieel rapport (online) voor dagelijks werk voor Burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en voorzitter (met feedback, goede voorstellen, minder goede voorstellen, interventies, manier van verantwoordelijkheid opnemen, luistervaardigheid, respectvolheid naar collega's toe, vestimentaire keuze bij de fotoshoots, doorzettingsvermogen, ....) En publicatie in Info Halle waar formulier inzit om niet online mensen ook de kans te geven hun punten en feedback door te geven. Vergelijkbaar met het doorgeven van problemen. Gedegen informatie en opvolging van echte problemen door schepenen en Burgemeester. Ernstig nemen van de job, vb wateroverlast, onveiligheidsgevoel aan station, vlot trekken van verkeersstromen. En pas als alle echte problemen opgelost zijn uitpakken met  kippenhokken, plaatsen van hondepoepzuilen, inhuldigen van  parken, deze dingen kunnen ook gerealiseerd worden zonder dat schepenen en burgemeester hun kostbare tijd hieraan hoeven te verliezen."
 39. Laat inwoners zelf over een deel van het budget beslissen. Voor bijvoorbeeld aanplanting extra fruitbomen, extra hondepoepzuilen, speeltuigen waar honden zich kunnen op uitleven, aanleg van wijktuinen, aanleggen verkeersdrempel, zebrapad, ... Ideeensessies voor iedereen, ipv enkel op internet. In de cafe's of parochiezalen via een bijeenkomst. Of misschien zelfs per straat mensen samenbrengen (cohesie + positief fantaseren); Buren stimuleren om samen op een braakliggend veld varkens te houden http://www.hetspilvarken.be/"; Referendum rond het al dan niet behouden van de knip in de biezeweide zoals dit ook in Gent in de tuinwijk gebeurde. https://m.hln.be/in-de-buurt/gent/paaltjes-stationsbuurt-verdwijnen~accbce58/" Geef ruimte via dit initiatief aan de niet georganiseerde ideeën die niet komen van organisatie die al een overmacht hebben in andere inspraak en adviesorganen."
 40. Bij het uitdenken van nieuwe plannen, betrek ook de mensen die erna het werk zullen moeten doen en onderhouden.
 41. Praat met de mensen van in the field en vooral luister ook naar hen. Halle heeft prachtige werknemers die zich elke dag inzetten voor hun Stad. Voor projecten uit te werken en dromen luister ook naar  hen en ook voor implementatie!
 42. Een siertuin als deze aan de Sint-Rochus Kerk is mooi en vereist ook veel onderhoud, voor dit project uit te voeren had het een goed idee geweest naar de mensen die deze moeten onderhouden te luisteren en hun suggesties ter harte te nemen.
 43. Een idee voor toekomstige projecten: Referenda via door inwoners ingediende voorstellen meerdere malen per jaar zo doen we het beter dan Kortrijk https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/26/kortrijk-organiseert-als-eerste-stad-elk-jaar-referendum/"
 44. Laat uitvoerende stadsdiensten mee hun advies geven bij projecten. Zij kennen de omgevingen  het best en weten best wat haalbaar is kwa onderhoud en zorg. En neem dit advies ook ter  harte. Hou "idee zoekt Stad" in leven en maak er een permanent project van waar mensen kunnen inter-ageren op de ingediende ideeën.
Suggestie over deze website?