Voorschot op sociale uitkeringen

Je kan een voorschot op een uitkering vragen wanneer je uitkering om één of andere reden vertraging heeft opgelopen.

Let op! Wanneer je je uitkering op een later tijdstip ontvangt is het voorschot hier automatisch van af gehouden.

Meer info en contact