Gratis huisvuilzakken (medische redenen)

Sommige inwoners krijgen per kalenderjaar, van het stadsbestuur van Halle, gratis 20 huisvuilzakken (restafval) van 30 liter als tegemoetkoming in hun verhoogde afvalkost omwille van medische redenen.

Meer info en contact