Toelage voor thuiszorg (mantelzorg)

Wanneer je beroep moet doen op thuiszorg kom je mogelijk in aanmerking om een toelage van de stad te krijgen.

Aanvraagformulieren

Subsidiereglement

Meer info en contact