Referentieadres

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bijvoorbeeld mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. Omdat je over een adres moet beschikken, kan je je in welbepaalde gevallen laten inschrijven op een referentieadres. op die manier ben je administratief bereikbaar voor officiële instanties.

In principe neemt je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij de stad Halle.

Meer info en contact