Opvangcentrum voor vluchtelingen

In Halle worden asielzoekers opgevangen in de Pastorie van Buizingen. Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) kent deze plaatsen toe.

Meer info en contact