Resultaten voor 'online aanmelden' voor secundair onderwijs zijn positief

Dit jaar beslisten de Halse scholen om voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair onderwijs te werken met een online aanmeldingsysteem. Ouders kregen de afgelopen lente gedurende een aantal weken de tijd om hun kind aan te melden voor hun favoriete scholen. Volgens de resultaten kreeg 98 % van de leerlingen een plaats in een school die ze hadden opgegeven, een zeer positief resultaat dus. 

schoolbord

Hoe gebeurt de online aanmelding?

Voor het toewijzen van een school houdt het aanmeldingsregister in eerste instantie rekening met de schoolkeuze van de ouders. Als er teveel aanmeldingen zijn voor eenzelfde school, dan werkt het systeem met een toevalsnummer dat aan elke leerling wordt toegekend. Het Vlaamse Decreet laat immers niet toe om andere parameters te gebruiken (zoals dat voor het basisonderwijs wel het geval is). 

Het aanmeldingsregister was er trouwens niet alleen voor de Halse secundaire scholen. Ook wie zich wou inschrijven in een secundaire school in Beersel of Sint-Genesius-Rode of in het GO!-onderwijs in Lennik moest zich hier eerst online melden. 1226 leerlingen deden dit ook, 98% van de aangemelde leerlingen kreeg een plaats toegewezen in de school die ze ook hadden opgegeven.

Ook in Halle positieve cijfers 

  • Er waren bij de start van de aanmeldingen 1094 vrije plaatsen in  alle Halse secundaire scholen.
  • Er waren in totaal 914 aanmeldingen voor een plaats in een Halse school. Het aantal aanmeldingen lag dus lager dan het aantal vrije plaatsen. 
  • 892 kinderen (97,6%) kregen een van de scholen toegewezen die bovenaan hun verlanglijstje stond.  Zo’n 854 kinderen (93,4 %) werden toegewezen aan de school van hun eerste keuze.
  • 22 kinderen kregen nog geen school toegewezen. Zij staan op de wachtlijst en kunnen de komende weken nog opgevist worden of zich inschrijven in een andere school. De LOP-deskundige zal hen hierin verder begeleiden.

Halle centrumrol voor de regio

Van de 914 aanmeldingen waren er 357 van inwoners van onze stad. Onze secundaire scholen vervullen dus duidelijk een centrumrol voor de regio. De instroom in de Halse scholen van niet-Hallenaren komt vooral vanuit Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. 

Hoe gaat het nu verder?

Kinderen met een toewijzing moeten zich nu melden in de school om hun inschrijving definitief te realiseren. Deze inschrijving gebeurt tussen 6 mei en 7 juni as. Na deze inschrijvingen worden het aantal vrije plaatsen meegedeeld via www.secundairaanmelden.be. Vanaf 14 juni om 8u zijn er dan vrije inschrijvingen mogelijk in de scholen die nog plaats hebben.

Ouders die hun kind willen inschrijven in een hoger jaar of in het BuSo moeten rechtstreeks contact opnemen met de school.

Meer info en contact:
Terug naar overzicht