Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning biedt ouders en opvoedingsverantwoordelijken (grootouders, familie, medewerkers kinderopvang, …) steun bij het opvoeden.

Opvoedingsondersteuning richt zich op alle gezinnen: de activiteiten kunnen dus ook verrijkend zijn voor gezinnen die geen problemen ervaren. Maar natuurlijk richten we ons ook meer specifiek tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, ...
 
Voor vragen en informatie kan je terecht bij de dienst gelijke kansen en onderwijs. Deze dienst verleent zelf geen opvoedingsadvies maar kan je wel doorverwijzen naar de juiste instanties en informeren over activiteiten rond opvoedingsondersteuning.

Alle activiteiten rond opvoedingsondersteuning in Halle vind je hier.