Omleidingen werken Zenne- en Zuidbrug: veel gestelde vragen

Wat is het tracé van de Zuidbrug?

De Zuidbrug maakt een bijna rechtstreekse verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de Vogelpers (Sint-Rochus). Benieuwd hoe de brug er zal uitzien? Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=G5h4lg2lC8Q

Waarom werd voor dit tracé van de Zuidbrug gekozen?

Dit is de meest logische en een bijna rechtstreekse verbinding tussen het Bevrijdingsplein en Sint-Rochus. Al het verkeer dat van de Bergense- en Edingensesteenweg naar Sint-Rochus, het station of Buizingen wil, moet dus niet langer over de Suikerkaai of de Bospoortbrug maar kan in haast één rechte beweging over het kanaal en de sporen.

Waarom wordt de Zennebrug vervangen?

De brug is versleten en aan vervanging toe. De Zennebrug is begin vorige eeuw ontworpen als spoorwegbrug en voldoet niet meer aan de vereisten van een moderne brug. Omdat de Zennebrug zal aansluiten op de Zuidbrug hebben we deze werken altijd uitgesteld. Nu kunnen we in 1 adem onze brug samen met die van de Vlaamse Waterweg bouwen en de overlast voor het verkeer laten samenvallen. Bovendien kon daardoor het tracé  van de Zuidbrug aangepast worden zodat er een volwaardige aantakking op de Suikerkaai kan gerealiseerd worden.

Door een nieuwe Zennebrug te bouwen, kunnen we deze ook verkeersveiliger maken. Nu is er nauwelijks ruimte voor fietsers en voetgangers. Maar daar komt met de nieuwe Zennebrug verandering in. Om die reden zullen we ook de René De Boecklaan volledig vernieuwen en uitrusten met infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Op die manier zullen alle weggebruikers een veiligere verbinding krijgen tussen het Bevrijdingsplein en Sint-Rochus/het station.

Hoe gaat de Zennebrug er uit zien?

Het antwoord vind je hier: https://www.halle.be/hallemaalbruggen/veel-gestelde-vragen/zennebrug-veel-gestelde-vragen.

Benieuwd hoe deze er zal uitzien? Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=G5h4lg2lC8Q

Hoe zal de ontsluiting van de Zuidbrug op Sint-Rochus (Vogelpers) gebeuren?

De Zuidbrug zal, éénmaal de sporen overbrugd, meteen landen op de Vogelpers, meer bepaald op het pleintje met de trapjes en het kunstwerk met de vogels. Dat beeld wordt verplaatst, waarnaartoe is echter nog niet duidelijk.

De Vogelpers zal in functie van de Zuidbrug richting station ook heraangelegd worden met dezelfde voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Ook de voorrangregels op de Vogelpers worden op termijn aangepast. Zo zal het verkeer op de Zuidbrug en de Vogelpers voorrang hebben op het verkeer dat via de huidige Vogelpers uit Rodenem en Sint-Rochus komt.

Hoe we het verkeer verderop gaan organiseren ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rochusstraat en de Melkerijstraat is nog niet duidelijk. Daarover wordt momenteel een studie uitgevoerd. Die zal duidelijk maken hoe we de doorstroming op dit kruispunt het best kunnen optimaliseren.

Zal de Vogelpers richting Rodenem nog toegankelijk zijn?

De wijk Rodenem zal je ook in de toekomst kunnen bereiken via de Vogelpers. Dus de Zuidbrug brengt deze verbinding niet in gevaar. Wel zal de Vogelpers in functie van de Zuidbrug richting station heraangelegd worden en dezelfde infrastructuur krijgen voor voetgangers en fietsers. Ook de voorrangregels op de Vogelpers worden op termijn aangepast. Zo zal het verkeer op de Zuidbrug en de Vogelpers voorrang hebben op het verkeer dat uit Rodenem en Sint-Rochus komt via de huidige Vogelpers.

Waarom werd het bos gerooid op rechteroever?

Op de plaats waar het landhoofd (steunpunt) van de toekomstige Zuidbrug komt, stond een bos. Het stuk bos werd gerooid (0,96 ha) tussen de spoorlijnen en het kanaal. Een deel zal na de voltooiing ter plaatse heraangelegd worden (0,42 ha). Het andere deel zal door de bouwheer ruimschoots gecompenseerd worden met een nieuw bos nabij het kasteelpark van Lembeek (1,5 ha).

Hoe lang zullen de werken aan de Zenne- en Zuidbrug duren?

Dat is zeer moeilijk in te schatten. Veel hangt ook van de weersomstandigheden. Maar verwacht wordt dat de bouw van de Zennebrug 2 jaar zal duren. Zodra deze brug voltooid is, zal ook de aftakking naar de Suikerkaai open gesteld worden. De bouw van de Zuidbrug zal minstens drie jaar duren.

Waarom wordt de René Deboecklaan heraangelegd?

De nieuwe Zennebrug en de Zuidbrug zullen langs beide zijden uitgerust worden met fiets- en voetpaden. Het spreekt voor zich dat we deze infrastructuur voor de kwetsbare weggebruikers willen doortrekken in de René Deboecklaan. Daarom zal deze straat meteen na de voltooiing van de Zennebrug volledig heraangelegd worden. Op die manier bundelen we de hinder voor het verkeer.

We bekijken momenteel ook nog of we bij heraanleg ook de haltes voor het openbaar vervoer kunnen optimaliseren.

Welke scenario’s voor de omleiding heeft het stadsbestuur overwogen?

Meer dan 15 scenario’s werden bestudeerd door de stad en het Mobiliteitsplatform. Elke mogelijke omleiding werd gewikt en gewogen. Alle pluspunten werden telkens tegenover alle mogelijke minpunten geplaatst.

Maar een ideale omleiding zonder hinder is er niet omdat het aantal in- en uitvalswegen in Halle zeer beperkt is. Daarom heeft de stad werk gemaakt van een circulatieplan waarbij de hinder voor de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer beperkt blijft. Voor het autoverkeer zal de hinder het meest voelbaar zijn. Maar ook hier heeft de stad  maatregelen voorzien die moeten zorgen voor een zo optimaal mogelijke doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid van de stad.

Ter illustratie kunnen we meegeven dat de stad zelf de piste onderzocht van een tijdelijke vervangbrug over de Zenne. Op die manier zou de Suikerkaai alsnog het doorgaand verkeer kunnen verwerken. Er werd onderzocht of deze zou kunnen neergepoot worden in de buurt van de huidige Zennebrug of verderop richting Lembeek. Het was echter onmogelijk om een geschikte locatie te vinden (voornamelijk omwille van hellingsgraad en natuurgebied). Bovendien hing aan zo’n vervangbrug al snel een prijskaartje van meer dan 1 miljoen euro.

Waarom wordt de rijrichting van de Arkenvest niet behouden zoals ze nu is?

In het tijdelijk circulatieplan voorzien we een vlotte doorstroming voor de bussen van De Lijn en de TEC. We willen voorkomen dat een bus - die bijvoorbeeld van Lembeek, Pepingen of Sint-Pieters-Leeuw naar het station moet of omgekeerd - zich vastrijdt in een omleidingsroute. Daarom wordt de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer.

Voorts verminderen we op deze manier het aantal bussen in de omleidingsroute wat ook voor een betere doorstroming zorgt van het autoverkeer.

Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre.

Waarom wordt de rijrichting van de Arkenvest niet omgedraaid?

In het tijdelijk circulatieplan voorzien we een vlotte doorstroming voor de bussen van De Lijn en de TEC. Als we de rijrichting in de Arkenvest omdraaien kan al het verkeer via een relatief korte doorsteek naar Sint-Rochus of het station rijden. Probleem is echter dat de bussen die van het station naar Lembeek, Pepingen of Sint-Pieters-Leeuw willen rijden, de omleiding langs de Lariëllestraat moeten volgen en ook geen reizigers uit het centrum kunnen oppikken. Daarom wordt de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer.

Voorts verminderen we op deze manier het aantal bussen in de omleidingsroute wat ook voor een betere doorstroming zorgt van het autoverkeer.

Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre.

Waarom werd er gekozen om de Arkenvest enkel toegankelijk te maken voor het openbaar vervoer?

In het tijdelijk circulatieplan voorzien we een vlotte doorstroming voor de bussen van De Lijn en de TEC. We willen voorkomen dat een bus - die bijvoorbeeld van Lembeek, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw naar het station moet of omgekeerd - zich vastrijdt in een omleidingsroute. Daarom wordt de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer.

Voorts verminderen we op deze manier het aantal bussen in de omleidingsroute wat ook voor een betere doorstroming zorgt van het autoverkeer.

Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre.

Welke bijkomende maatregelen voorziet het stadsbestuur op vlak van mobiliteit tijdens de werken ?

 • Nieuwe fietsroute

Voor de kwetsbare weggebruikers is er een alternatieve route uitgewerkt van/naar het centrum. Zij kunnen sinds september gebruik maken van een tijdelijk fiets- en voetpad langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark en de Groebegrachtstraat (parking Dreamland).

 • Uitgebreid busaanbod

Met De Lijn werd afgesproken om het aanbod van lijn 156 (Halle-Lembeek) nog dit jaar te verdubbelen. Onlangs werd ook al lijn 170 (Halle-Brussel) uitgebreid. Daardoor vertrekt er nu elke 12 minuten een bus richting Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. Door een hogere frequentie hopen we meer mensen te motiveren om de overstap te maken van de auto naar het openbaar vervoer.

 • Extra rijstrook op de A. Demaeghtlaan

Door de knip op de Suikerkaai, zal het ongetwijfeld drukker worden op de A. Demaeghtlaan. Daarom zal er tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de Brusselsesteenweg (vroegere Pacha) een extra rijstrook gecreëerd worden. Op die manier kunnen we richting Sint-Pieters-Leeuw het doorgaand verkeer scheiden van het lokale verkeer (dat wil afdraaien naar het centrum). Dit zal de doorstroming ten goede komen.

 • Langere voorsorteerstrook naar Ninove

Voorts start op de A. Demaeghtlaan de voorsorteerstrook voor het verkeer dat richting Ninove wil, al vanaf het kruispunt met de Zuster Bernardastraat (Mc Donald’s). De verkeerslichten worden er buiten werking gesteld. Ook dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de A. Demaeghtlaan.

 • Suikerkaai en Willamekaai worden een tweerichtingsstraat

De Suikerkaai en de Willamekaai worden tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen en handelszaken op de Suikerkaai en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven. Door deze maatregel moeten voetgangers wel rekening houden met versmalde voetpaden op de Willamekaai. Parkeren op de Willamekaai blijft mogelijk, maar er verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier tussen de Bospoortbrug en het stationsgebouw enkel nog kort parkeren waardoor bezoekers en bewoners ook hier een parkeeralternatief hebben.

 • Bewegwijzerde parkeerroute

Halle introduceert bij de start van de werken ook een bewegwijzerde parkeerroute. Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het voor bezoekers en bewoners niet altijd duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden de automobilisten zo snel mogelijk van de weg gehaald.

En er zitten nog een aantal ondersteunende maatregelen in de pijplijn. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat het centrum van onze stad toch bereikbaar blijft en proberen we de hinder te beperken.

Worden er extra parkeermogelijkheden voor fietsers voorzien?

Er zijn in het kader van deze werken geen extra parkeerplaatsen voor fietsers voorzien. Maar mocht er op bepaalde locaties nood zijn aan bijkomende infrastructuur, zullen we mogelijke oplossingen zeker onderzoeken. 

Wordt het busaanbod van De Lijn/TEC uitgebreid?

Met De Lijn is afgesproken om het aanbod van lijn 156 (Halle-Lembeek) nog dit jaar te verdubbelen. Onlangs werd ook al lijn 170 (Halle-Brussel) uitgebreid. Daardoor vertrekt er nu elke 12 minuten een bus richting Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. Door een hogere frequentie hopen we meer mensen te motiveren om de overstap te maken van de auto naar het openbaar vervoer. De TEC, dat is de Waalse evenknie van De Lijn, gaat het aanbod voorlopig niet uitbreiden.

Blijft de shuttlebus tussen Nederhem en het centrum behouden?

De shuttlebus blijft ook tijdens de werken rijden op donderdag en zaterdag. Het traject ontsnapt bovendien aan het circulatieplan en behoudt zijn vaste route:

parking Nederhem - Nederhembrug - Vandenpeerenboomstraat - station - Bospoortbrug - Basiliekstraat - Parklaan - Leide - Slingerweg - Willamekaai - Sasbrug - parking Nederhem.

Kan er opnieuw een winkelbus ingelegd worden ?

Voorlopig wordt er geen winkelbus ingelegd omdat Halle al geniet van een uitgebreid busaanbod. Met De Lijn werd wel afgesproken om het aanbod van lijn 156 (Halle-Lembeek) nog dit jaar te verdubbelen. Onlangs werd ook al lijn 170 (Halle-Brussel) uitgebreid. Daardoor vertrekt er nu elke 12 minuten een bus richting Sint-Pieters-Leeuw en Brussel.

Zijn er voor de scholieren kiss & ride-plaatsen voorzien net buiten het centrum?

Dit is een maatregel die momenteel onderzocht wordt. Er werden hierover ook al gesprekken gevoerd met het Heilig-Hart & College en het Atheneum. Deze scholen zijn zeker gewonnen voor het idee maar qua organisatie is dit geen sinecure.

Worden er bijkomende autoparkings voorzien aan de rand van het centrum?

Jammer genoeg heeft de stad niet nog ergens een braakliggend terrein liggen dat we kunnen inrichten als een randparking. Wel start de NMBS in 2020 in principe met de bouw van een parkeertoren vlakbij het station en het zwembad. Deze toren – met meer dan 300 plaatsen - moet de parkeerdruk in de omgeving gevoelig verminderen.

Omdat de Willamekaai een tweerichtingsstraat wordt verdwijnen hier wel een aantal parkeerplaatsen. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier tussen de Bospoortbrug en het stationsgebouw enkel nog kort parkeren waardoor bezoekers en bewoners hier een parkeeralternatief hebben.

Voor het overige blijft het huidige parkeeraanbod behouden. Vanop elke parking worden ook borden voorzien naar de hotspots met de geschatte wandeltijd.

Waarom worden er op de Auguste Demaeghtlaan niet opnieuw twee maal twee rijstroken voorzien?

We voorzien een extra rijstrook tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de Brusselsesteenweg (vroegere Pacha) voor het verkeer dat richting Brussel rijdt. Op die manier kunnen we richting Sint-Pieters-Leeuw het doorgaand verkeer scheiden van het lokale verkeer (dat wil afdraaien naar het centrum). Dit zal de doorstroming ten goede komen.

De ruimte op de A. Demaeghtlaan is echter te beperkt om dit ook in de andere rijrichting te doen. We willen de voorziene ruimte voor fietsers en bussen niet al te veel beknotten.

Waarom wordt de rijrichting van de Jozef Michelstraat niet omgedraaid voor de ontsluiting van het centrum?

Dit is één van de pistes die we onderzocht hebben. Maar verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat je de invalswegen het best zo dicht mogelijk bij je centrum behoudt. Voor een uitvalsweg is dit minder belangrijk. M.a.w.: als mensen een bezoek plannen aan een stad willen ze zo snel mogelijk in het centrum geraken. Als ze een centrum opnieuw verlaten, vinden ze het minder erg als ze hiervoor een ommetje moeten maken.

Vanuit die filosofie kunnen we het best de huidige rijrichting in de Jozef Michelstraat behouden. Op die manier blijft het een invalsweg. Mochten we de rijrichting omdraaien veroorzaken we bovendien een extra verkeerstroom naar het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de A. Demaeghtlaan. En die verkeerstroom zou de meerwaarde van een extra rijstrook  op Auguste Demaeghtlaan teniet doen. Met de extra verkeerstrook willen we immers de doorstroming richting Brussel bevorderen maar dat lukt uiteraard niet als er teveel kruisend verkeer is vanuit het centrum.

Waarom geen tweerichtingsverkeer toelaten in de Michelstraat?

Dit is één van de pistes die we onderzocht hebben. Maar mochten we opnieuw tweerichtingsverkeer toelaten in de Jozef Michelstraat, veroorzaken we een extra verkeerstroom naar het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de A. Demaeghtlaan (vroegere Pacha). En die verkeerstroom zou de meerwaarde van een extra rijstrook op Auguste Demaeghtlaan teniet doen. Met de extra verkeerstrook willen we immers de doorstroming richting Brussel bevorderen maar dat lukt uiteraard niet als er teveel kruisend verkeer is vanuit het centrum.

Hoe wordt het zwaar verkeer omgeleid?

Voor het zwaar vervoer is er een aangepaste omleiding via A. Demaeghtlaan, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat en Nederhem. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergesesteenweg en de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle. Het zwaar vervoer volgt dus niet het circulatieplan voor het gewone verkeer. Dat moet voor een betere doorstroming zorgen van het autoverkeer op de omleidingen en vermijden dat vrachtverkeer op wegen terechtkomt die daar minder voor geschikt zijn.

Het werfverkeer van de eigenlijke werken geleiden we eveneens via deze route. Dit kan omdat de Suikerkaai en de Willamekaai tijdelijk een tweerichtingsstraat worden. Dit moet er eveneens voor zorgen dat de handelszaken op de Suikerkaai (zoals Delhaize) en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven.

Blijven de handelszaken bereikbaar?

Uiteraard blijven alle handelszaken bereikbaar. Via deze invalswegen kan je nog steeds naar het centrum: de Bergensesteenweg, de Ninoofsesteenweg, de Meiboom of de Brusselsesteenweg. Om de bezoekers nog beter wegwijs te maken introduceren we bij de start van de werken ook een bewegwijzerde parkeerroute. Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het niet altijd duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden ze ook zo snel mogelijk van de weg gehaald.

Om de handelszaken op de Suikerkaai te kunnen bereiken, wordt hier opnieuw tweerichtingsverkeer toegestaan. De handelszaken op de Arkenvest kan je bereiken via de Bergensesteenweg en de Molenborre.

Blijft de industriezone 3A (Denayer) bereikbaar?

De industriezone 3A (Denayer) blijft bereikbaar. Uiteraard niet meer via de René Deboecklaan. Maar wel via de Suikerkaai en de Willamekaai, , beide straten worden immers tijdelijk een tweerichtingsstraat waardoor ook vrachtwagens van en naar de industriezone kunnen rijden.

Om de Willamekaai te bereiken is voor het zwaar vervoer wel een aangepaste omleiding uitgewerkt via A. Demaeghtlaan, Brusselse-/Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat, Nederhem.en Willamekaai. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergsesteenweg en de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle.

Blijven de handelszaken op de site Surkeyn bereikbaar?

Klanten van schoenen Torfs, the Basic Fit en Bel & Bo hoeven zich geen zorgen te maken. De ingang via de René Deboecklaan blijft behouden, maar de aanrijroute zal wel aangepast worden omwille van de werken. Zoals aangekondigd zal ook de René Debeocklaan op termijn heraangelegd worden. Tijdens die werken zal er onvermijdelijk een moment zijn dat de ingang tijdelijk niet bereikbaar is.

De nieuwe Zennebrug en de Zuidbrug worden immers langs beide zijden uitgerust met fiets- en voetpaden. Het spreekt voor zich dat we deze infrastructuur voor de kwetsbare weggebruikers willen doortrekken in de René Deboecklaan. Daarom zal deze straat meteen na de voltooiing van de Zennebrug volledig heraangelegd worden. Op die manier bundelen we de hinder voor het verkeer.

Kunnen de bouwwerken in de Arkenvest niet uitgesteld worden?

We hebben de bouwwerken aan de Arkenvest bewust voor een groot stuk laten samenvallen met de werken aan de Zenne- en Zuidbrug. Nu reeds wordt de Arkenvest regelmatig afgesloten voor het verkeer omwille van de nieuwe bouwprojecten. Door de werken te laten samenvallen en het feit dat de Arkenvest voorbehouden blijft voor openbaar vervaar, bundelen we de hinder. Het zou een beetje jammer zijn dat we - na de voltooiing van de bruggen - opnieuw de Arkenvest zouden afsluiten voor een bouwproject.

Blijft de Bospoortbrug toegankelijk tijdens de werken?

Zolang de stabiliteit het toelaat, blijft de Bospoortbrug geopend. Dit wordt ook nauwlettend in het oog gehouden door de Vlaamse Waterweg. Maar we weten allemaal dat deze brug dringend aan vervanging is. Dat is ook één van de redenen waarom we een nieuwe Zuidbrug bouwen.

Omwille van de stabiliteit heeft de Vlaamse Waterweg erop aangedrongen om de voetgangerszone op de Bospoortbrug af te sluiten. Hen zullen we zeer binnenkort omleiden via de vlakbij gelegen houten brug waarbij wel eerst nog werk zal gemaakt worden van een verbeterde toegankelijkheid.

Mag het werfverkeer op de Arkenvest via de Arkenvest rijden?

Op de Arkenest is enkel het plaatselijke werfverkeer toegelaten. M.a.w. enkel het werfverkeer voor de nieuwe woonprojecten die er momenteel gerealiseerd worden mogen door de Arkenvest rijden. Al het andere werfverkeer moet de omleiding voor zwaar vervoer volgen. Dit geldt ook voor het werfverkeer voor de Zenne- en Zuidbrug. Deze vrachtwagens kunnen van en naar de Suikerkaai rijden via de Willamekaai. Deze straat wordt tijdens de werken, net als de Suikerkaai, een tweerichtingsstraat.

Om de Willamekaai te bereiken is er voor het zwaar vervoer wel een aangepaste omleiding uitgewerkt via A. Demaeghtlaan, Brusselse-/Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat, Nederhem.en Willamekaai. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergesesteenweg en de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle.

Gaat het werfverkeer op de Arkenvest ook in beide richtingen rijden?

Het lokaal werfverkeer kan, net als het openbaar vervoer, de Arkenvest bereiken in beide richtingen. De Arkenvest wordt immers tijdelijk een tweerichtingsstraat. Enkel lokaal werfverkeer is er toegelaten, m.a.w. enkel het werfverkeer voor de nieuwe woonprojecten die er momenteel gerealiseerd worden. Door het lokale werfverkeer toe te laten in beide richtingen willen we vooral vermijden dat die vrachtwagens (gevaarlijke) maneuvers moeten uitvoeren wat de veiligheid en de doorstroming van het openbaar vervoer kan belemmeren.

Al het andere werfverkeer moet de omleiding voor zwaar vervoer volgen. Dit geldt ook voor het werfverkeer voor de Zenne- en Zuidbrug. Deze vrachtwagens kunnen van en naar de Suikerkaai rijden via de Willamekaai. Deze straat wordt tijdens de werken, net als de Suikerkaai, een tweerichtingsstraat.

Waarom wordt de Willamekaai een tweerichtingsstraat?

Niet alleen de Willamekaai maar ook de Suikerkaai wordt tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de handelszaken op de Suikerkaai (Delhaize) en de bedrijven op het industriegebied 3a (Denayer) bereikbaar blijven. Vrachtwagens via de Bospoortbrug sturen is immers geen optie. Dit zou een extra belasting betekenen voor de Bospoortbrug. Bovendien zouden vrachtwagens het moeilijk hebben om vanuit de Suikerkaai de Bospoortbrug op te rijden. Dus hebben we ervoor geopteerd om de Willamekaai opnieuw open te stellen in beide richtingen. Op die manier kunnen de vrachtwagens gewoon rechtdoor rijden.

Door deze maatregel moeten voetgangers op de Willamekaai wel rekening houden met versmalde voetpaden. Er verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen om de doorgang in beide richtingen vlot te laten verlopen.

Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier enkel nog kort parkeren tussen de Bospoortbrug en het stationsgebouw waardoor bezoekers en bewoners hier een parkeeralternatief hebben.

Kan er nog geparkeerd worden op de Willamekaai?

Momenteel zijn er geen parkeervakken voorzien op de Willamekaai. Je mag je overal parkeren, zolang je voor geen garagepoort of inrit parkeert. Daar komt binnenkort verandering in. We zullen er parkeereilanden aanbrengen voor bewonersparkeren en kort parkeren. Maar uiteraard moeten we erover waken dat het verkeer in beide richtingen door de Willamekaai kan rijden. Dus het aantal parkeerplaatsen zal beperkt verminderd worden om voldoende uitwijkzones te behouden. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier enkel nog kort parkeren tussen Bospoortbrug en stationsgebouw waardoor bezoekers en bewoners hier een parkeeralternatief hebben.

Wijzigt het parkeerregime in het centrum?

Voorlopig blijft het parkeerregime van gratis/betalend of kort/lang parkeren ongewijzigd. Wel bouwt de NMBS vanaf 2020 een parkeertoren vlakbij het station en het zwembad. Deze toren moet de parkeerdruk in de omgeving gevoelig verminderen. Wellicht wordt het parkeerregime dan wel aangepast.

Het is immers de bedoeling dat pendelaars gebruik maken van de parkeertoren en de parkings in de onmiddellijke omgeving van het station. Om dit te bewerkstelligen zal er wellicht minder lang kunnen geparkeerd worden op de parkings in het centrum. Die willen we voorbehouden voor bezoekers en bewoners.

De enige locatie waar het parkeerregime omwille van de werken aan de bruggen verandert, is de Graankaai. De Willamekaai wordt immers een tweerichtingsstraat. Daardoor verdwijnen hier wel een aantal parkeerplaatsen. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden, wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier tussen Bospoortbrug en stationsgebouw enkel nog kort parkeren waardoor bezoekers en bewoners  een parkeeralternatief hebben.

Voor het overige blijft dus het huidige parkeeraanbod behouden. Vanop elke parking worden ook borden voorzien naar de hotspots met de geschatte wandeltijd.

Komen er extra parkeerplaatsen voor bewoners?

Er komen niet meteen extra parkeerplaatsen bij voor bewoners maar eigenlijk sneuvelen er ook voor hen geen parkeerplaatsen door de werken.

De enige locatie waar dit wel het geval is, is de Willamekaai die tijdens de werken een tweerichtingsstraat wordt. Dit is nodig opdat de handelszaken op de Suikerkaai (Delhaize en de industriezone 3a - Denayer) bereikbaar blijven voor leveranciers en klanten.

Het is niet zo dat alle parkeerplaatsen verdwijnen in de Willamekaai. Wel zullen er parkeereilanden aangelegd worden voor bewonersparkeren en kort parkeren. Maar uiteraard moeten we erover waken dat het verkeer in beide richtingen door de Willamekaai kan rijden. Dus het aantal parkeerplaatsen zal wel verminderd worden. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier tussen de Bospoortbrug en het stationsgebouw enkel nog kort parkeren waardoor bezoekers en bewoners hier een parkeeralternatief hebben.

Voorts bekijken we of we de huidige bushaltes op de Suikerkaai niet kunnen omvormen tot (extra) parkeerplaatsen. Tijdens de werken wordt immers al het openbaar vervoer langs de Arkenvest geleid.

Worden de beschikbare parkings aangeduid?

Halle introduceert bij de start van de werken een bewegwijzerde parkeerroute. Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het voor bezoekers en bewoners niet altijd meer duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden de automobilisten zo snel mogelijk van de weg gehaald.

Wordt er bewegwijzering voorzien voor de getroffen handelszaken?

Wie de omleidingen en parkeerlus volgt belandt automatisch in het hart van de stad. Het winkelcentrum blijft immers bereikbaar via de Bergensesteenweg, de Beertsestraat, de Albrecht Ardevelstraat, de Ninoofsesteenweg, de Meiboom of de Brusselsesteenweg.

Voor de handelszaken die zich vlakbij de werfzone bevinden voorzien we wel een specifieke bewegwijzering. Het gaat dan om de bedrijven op de Willamekaai en de Suikerkaai – inclusief het industriegebied 3a (Denayer).

Welke omleiding is er voor voetgangers?

Voor de kwetsbare weggebruikers is er een alternatieve route uitgewerkt van/naar het centrum. Zij kunnen sinds september gebruik maken van een tijdelijk voetpad langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark en de Groebegrachtstraat (parking Dreamland). Op die manier hebben ze een vrij gemakkelijk alternatief voor de Suikerkaai.

Welke omleiding is er voor fietsers?

Voor de kwetsbare weggebruikers is er een alternatieve route uitgewerkt van/naar het centrum. Zij kunnen sinds september gebruik maken van een tijdelijk fietspad langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark, de Groebegrachtstraat (parking Dreamland) en de Bergensesteenweg.

Ook fietsers die anders gebruik willen maken van de Arkenvest, kunnen van deze fietsomleiding gebruik maken.

Fietsers mogen om veiligheidsredenen ook geen gebruik meer maken van de Willamekaai (tweerichtingsverkeer, ook voor zwaar vervoer): zij nemen de Slingerweg, Leide en de fietsstraat in de Parklaan om tot aan de Basiliekstraat te geraken.

Welke omleiding is er voor wagens?

Voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen die bewust rond het historisch centrum worden gelegd. Want hoe groter de omleidingslus, hoe vlotter de doorstroming. Op die manier voorkomen we bijkomende files in het hart van de stad waarvan de uiteindes op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen. Het zal even wennen worden maar hieronder vind je alvast een overzicht van de belangrijkste omleidingsroutes. 

 • Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het centrum?

Het gros van de  verbindingen met het centrum blijft geopend.

 • Bestemming Oudstrijdersplein: via Bergensesteenweg of Beertsestraat of Albrecht Ardevelstraat of Ninoofsesteenweg
 • Bestemming Beestenmarkt/Volpestraat: via Ninoofsesteenweg
 • Bestemming De Bres, De Leide of Possozplein: via Ninoofsesteenweg of Meiboom of Brusselsesteenweg
 • Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het station?

Via de Auguste Demaeghtlaan – Brusselsesteenweg – Jozef Michelstraat – Fons Vandemaelestraat - Nederhembrug

 • Hoe geraak ik van het station naar het Bevrijdingsplein?

Via de Vandenpeereboomstraat – Nederhembrug – Fons Vandemaelestraat – Scheepswerfkaai – Robert Lariellestraat (recyclagepark) – Brusselsesteenweg – Auguste Demaeghtlaan

 • Hoe bereik ik de Suikerkaai, de Delhaize en het industriegebied Suikerkaai?

De Suikerkaai en de Willamekaai worden tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen en handelszaken op de Suikerkaai en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven.

Welke omleiding is er voor vrachtwagens?

Voor het zwaar vervoer is er een aangepaste omleiding via A. Demaeghtlaan, Brusselse-/Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat en  Nederhem. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergesesteenweg en de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle.

Worden er specifieke maatregelen genomen bij evenementen?

Dit is uiteraard een bezorgdheid waar we heel veel aandacht voor hebben. En of het nu om een duatlon, een wielerwedstrijd, een processie of een carnavalsstoet gaat…. telkens opnieuw proberen we een parcours uit te werken dat zo weinig mogelijk impact heeft op het verkeer. Ook moet elk parcours vlot bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Dat is niet altijd een sinecure rekening houdend met het middeleeuws stratenpatroon van onze stad.

Maar we zijn ervan overtuigd dat we voor elk evenement, samen met de hulpdiensten en de betrokken organisaties, een alternatief uit onze mouw zullen schudden. Dus er gaan in geen geval activiteiten of evenementen geschrapt worden omwille van de werken aan de Zenne- en Zuidbrug. Maar het spreekt voor zich dat de vertrouwde parcours zullen bijgestuurd worden in functie van de werken en de voorziene omleidingen.

Waarom kan er op de Arkenvest niet met verkeerslichten gewerkt worden zodat tweerichtingsverkeer kan ingevoerd worden?

Dit is een piste die we snel van tafel hebben geveegd als je ziet welke verkeersstroom  vandaag via de Suikerkaai naar het centrum rijdt en welke verkeersstroom het centrum verlaat via de Arkenvest. Beide verkeersstromen willen samenbrengen in de Arkenvest, al dan niet met verkeerslichten, is de stilstand in de hand werken. De Arkenvest is een veel te kleine verkeersader om de hedendaagse verkeerstromen te kanaliseren.

Voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen die bewust rond het historisch centrum worden gelegd. Want hoe groter de omleidingslus, hoe vlotter de doorstroming. Op die manier voorkomen we bijkomende files in het hart van de stad waarvan de uiteindes op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen.  

Door het autoverkeer uit de Arkenvest te weren, kunnen we een vlotte doorstroming bewerkstelligen voor de bussen van De Lijn en de TEC. We willen voorkomen dat een bus die bijvoorbeeld van Lembeek of het ziekenhuis naar het station moet of omgekeerd, zich vastrijdt in een omleidingsroute. Daarom wordt de Arkenvest ook een tweerichtingsstraat voor het openbaar vervoer.

Opgelet; Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre.

Wordt de knip in de Biezeweide behouden?

Tijdens het omleidingsplan ‘Ademruimte voor Sint-Rochus’ werd een knip in de Biezeweide gelegd. Dit moet voorkomen dat het doorgaand verkeer nog langer de A8 verlaat om via Sint-Rochus de files op de snelweg te omzeilen. Op die manier is de ganse omgeving van Sint-Rochus vandaag een stuk veiliger en vooral leefbaarder.

De knip opnieuw weghalen in het kader van de omleidingen voor de Zennebrug-Zuidbrug heeft geen meerwaarde voor het bestemmingsverkeer. Niet voor de mensen die Sint-Rochus willen bereiken maar ook niet voor mensen die via Sint-Rochus naar het Halse centrum willen rijden.  Integendeel! Mocht de knip verdwijnen zou dit een aanzuigeffect hebben waardoor Sint-Rochus opnieuw moeilijker ontsloten wordt.

De knip wordt wel op termijn geëvalueerd maar zolang de plannen van het Vlaams Gewest om de N203 (A8) gedeeltelijk te ondertunnelen niet gerealiseerd zijn, blijft de knip behouden.

Waarom wordt de Auguste Demaeghtlaan (N6) niet verder ontdubbeld tot aan het Bevrijdingsplein?

 • Een volledige ontdubbeling tussen het Bevrijdingsplein en de Brusselsesteenweg (Pacha) zou ervoor zorgen dat het verkeer, komende van Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw nog zeer moeilijk kan afdraaien naar het centrum. Dit lokale verkeer zou voortdurend moeten wachten tot er een opening komt in de rijstrook voor het doorgaand verkeer (komende van van het Bevrijdingsplein) richting Brussel. Dit zou de wachttijden op de Auguste Demaeghtlaan richting Bevrijdingsplein onnodig doen oplopen. Het is ook niet mogelijk omdat de afslagstrook richting Ziekenhuislaan noodzakelijk is. Bovendien gebruiken de hulpdiensten ook de busbaan voor dringende interventies.
 • Bovendien zou ook het verkeer (komende van het Bevrijdinsgplein) dat richting de Beertsestraat of de Ninoofsesteenweg wil afdraaien gebruik moeten maken van de rijstrook voor het doorgaand verkeer waardoor dit ook geen tijdswinst oplevert voor het doorgaand verkeer.

Daarom zal er enkel tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de Brusselsesteenweg (vroegere Pacha) een extra rijstrook gecreëerd worden. Voorts start de voorsorteerstrook voor het verkeer dat richting Ninove wil, al vanaf het kruispunt met de Zuster Bernardastraat (Mc Donald’s). Ook dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de A. Demaeghtlaan.

Waarom wordt het stationsplein niet ingericht als parking?

Dit is een mogelijkheid die we onderzocht hebben. Uiteindelijk hebben we hier geen groen licht voor gegeven. Vandaag wordt het Stationsplein intensief gebruikt als één groot fiets- en voetpad. Het geeft de pendelaars wat ademruimte na hun trip met de bus of de trein. De belevingswaarde van deze open ruimte willen we daarom behouden. Bovendien is het niet zo dat er tijdens de werken ook parkeerplaatsen verdwijnen. Voorts worden er op dit plein ook regelmatig evenementen georganiseerd zoals de Sint-Rochuskermis of Halle Schaatst. Ook met carnaval wordt het volledige Stationsplein ingepalmd door kermisattracties.

De enige reden waarom we het wel overwogen hebben is om de bewoners en bezoekers van de Willamekaai een parkeeralternatief te bieden omdat tijdens de werken tweerichtingsverkeer wordt toegelaten in hun straat. Dit is nodig opdat de handelszaken op de Suikerkaai (Delhaize) en de industriezone (Denayer) bereikbaar blijven voor leveranciers en klanten.

Het is niet zo dat alle parkeerplaatsen verdwijnen in de Willamekaai. Wel zullen er parkeereilanden aangelegd worden voor bewonersparkeren en kort parkeren. Maar uiteraard moeten we erover waken dat het verkeer in beide richtingen door de Willamekaai kan rijden. Dus het aantal parkeerplaatsen zal wel verminderd worden. Om de bewoners en bezoekers een alternatief te bieden wordt op de Graankaai een nieuw parkeerregime toegepast. Vandaag kan je er onbeperkt parkeren waardoor deze plaatsten gegeerd zijn bij pendelaars. Binnenkort kan je hier tussen Bospoortbrug en stationsgebouw enkel nog kort parkeren waardoor bezoekers en bewoners toch een parkeeralternatief hebben.

Waarom wordt het Nederhemplein (zwembad) niet ingericht als parking?

Door de werken aan de Zenne- en Zuidbrug verdwijnen er niet onmiddellijk parkeerplaatsen. Dus er is niet meteen een reden waarom we het Nederhemplein (of zwembadplein) zouden transformeren tot een parking. Bovendien is de ondergrond en de inrichting er niet op voorzien om dit mogelijk maken. M.a.w.: mochten we van het Nederhemplein een parking maken zou dit zware schade aanrichten aan de ondergrond. Vlakbij vind je bovendien de Nederhemparking en de Spoorwegstraat. De Nederhemparking is doorgaans goed gevuld maar de tientallen parkeerplaatsen op de vlakbij gelegen Spoorwegstraat hebben een zeer lage bezettingsgraad.

Blijft het jaagpad langs de industriezone nog bereikbaar voor fietsers en voetgangers?

Het jaagpad langs de zijde van het industriegebied wordt afgesloten. Op de tijdelijke verbinding tussen het industriegebied en de Suikerkaai is immers niet echt ruimte voorzien voor fietsers en voetgangers wat soms voor gevaarlijke situaties zorgt. Voor het zwaar verkeer dat van het industriegebied naar de Suikerkaai wil, is het sowieso al geen sinecure om de korte helling van de tijdelijke verbindingsweg te overbruggen. Kwetsbare weggebruikers horen hier dus niet thuis.

Om die reden heeft de Vlaamse Waterweg een nieuw tijdelijk jaagpad aangelegd aan de andere kant van het kanaal opdat fietsers en voetgangers nog steeds van Halle naar Lembeek kunnen tijdens de werken. Goed voor een investering van 220.000 euro. 

Mogen fietsers nog op de Willamekaai?

Het plaatselijk fietsverkeer kan nog steeds gebruik maken van de Willamekaai. Maar omdat we van de Willamekaai een tweerichtingsstraat maken – ook voor werfverkeer, zal het er ook drukker worden. Dit is nodig opdat de handelszaken op de Suikerkaai (Delhaize) en de industriezone (Denayer) bereikbaar blijven voor leveranciers en klanten.

Fietsers zullen daarom omgeleid worden via de Slingerweg, de Leide en de Parklaan. Ter hoogte van de bibliotheek kunnen ze vervolgens gebruik maken van de fietsomleiding langs het Elisabethpark, de Groebegrachtstraat (parking Dreamland) en de Bergensesteenweg. Op die manier hebben ze een veilig alternatief om naar het centrum of het Bevrijdingsplein te fietsen. De stad overweegt ook extra fietsinfrastructuur op de Slingerweg en de Leide.

Wordt de Dijkstraat (beter bekend als Waggelbrug) opengesteld?

De Dijkstraat wordt niet opengesteld voor het verkeer. Dit zou voor een kruisende verkeersstroom zorgen op de Willamekaai wat nefast is voor de doorstroming. Sporadisch kan het in functie van bepaalde evenementen wel gebeuren dat de Dijkstraat tijdelijk open gesteld wordt.

Omdat we van de Willamekaai een tweerichtingsstraat maken, zal het er ook drukker worden. Dit is nodig opdat de handelszaken op de Suikerkaai (Delhaize) en de industriezone (Denayer) bereikbaar blijven voor leveranciers en klanten.

Waarom wordt de Vuurkruisenstraat niet open gezet?

Dit is een optie die we onderzocht maar niet weerhouden hebben omdat de Arkenvest voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer. Mochten we de knip in de Vuurkruisenstraat verwijderen zou dit een extra verkeersstroom veroorzaken op de Parklaan. Bovendien zijn de Vuurkruisenstraat en de Molenborre te kleine verkeersaders voor de afwikkeling van al het centrumverkeer. Zo’n file die de Basiliekstraat doorkruist is ook niet prettig voor de klanten en de handelaars in de Basiliekstraat en de Molenborre.

Voor het autoverkeer zijn er daarom omleidingslussen die bewust rond het historisch centrum worden gelegd. Want hoe groter de omleidingslus, hoe vlotter de doorstroming. Op die manier voorkomen we bijkomende files in het hart van de stad waarvan de uiteindes op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen.  

Door het autoverkeer uit de Arkenvest te weren, kunnen we een vlotte doorstroming bewerkstelligen voor de bussen van De Lijn en de TEC.

Waarom geen tijdelijke brug over de Zenne tijdens de werken?

Er werd een tijdelijke vervangbrug in overweging genomen. Op die manier zou de Suikerkaai alsnog het doorgaand verkeer kunnen verwerken. Het was echter onmogelijk om een geschikte locatie te vinden (voornamelijk omwille van hellingsgraad en natuurgebied). Bovendien hing aan zo’n vervangbrug al snel een prijskaartje van meer dan 1 miljoen euro

Blijft de Vogelpers bereikbaar tijdens de werken?

De Vogelpers blijft tijdens de werken toegankelijk voor het autoverkeer. Enkel wanneer de aantakking voor de Zuidbrug zal gerealiseerd worden, zal de Vogelpers wel geheel of gedeeltelijk afgesloten worden. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren.

De Zuidbrug zal landen op het pleintje met de trapjes en het kunstwerk met de vogels. Dat beeld wordt verplaatst, waarnaartoe is echter nog niet duidelijk.

De Vogelpers zal in functie van de Zuidbrug richting station ook heraangelegd worden met dezelfde voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Ook de voorrangregels op de Vogelpers worden op termijn aangepast. Zo zal het verkeer op de Zuidbrug en de Vogelpers voorrang hebben op het verkeer dat uit Rodenem en Sint-Rochus komt. Ook tijdens deze werken zal de Vogelpers moeilijk of niet bereikbaar zijn voor het autoverkeer. Het is echter nog te vroeg om hier een timing op te plakken.

Hoe we het verkeer gaan organiseren ter hoogte van het kruispunt met de Vogelpers, de Sint-Rochusstraat en de Melkerijstraat is nog niet duidelijk. Daarover wordt momenteel een studie uitgevoerd. Die zal duidelijk maken hoe we de doorstroming op dit kruispunt het best kunnen optimaliseren.

Waarom mag ik vanuit de Willamekaai niet naar Sint-Rochus?

Vanuit de Willamekaai naar Sint-Rochus afdraaien is vandaag verboden en blijft ook verboden. Het kruispunt is te nauw om veel kruisende bewegingen toe te staan. Waarom mag dat niet? Wanneer je hier zou afdraaien, moet doorgaans wel even wachten, daardoor hinder je ook de doorstroming van het verkeer op de Willamekaai. Wie dus via de Willamekaai naar de Bospoortbrug rijdt, kan zijn weg enkel verderzetten via de Suikerkaai of de Parklaan. Wie naar Sint-Rochus wil, rijdt dus niet via de Willamekaai maar wel via de Vandenpeereboomstraat.

Waarom mag ik van op de Bospoortbrug niet naar de Willamekaai?

Het kruispunt is te nauw om veel kruisende bewegingen toe te staan. Wie dus op de Bospoortbrug rijdt, kan zijn weg enkel verderzetten via de Suikerkaai of de Parklaan. Wil je naar Nederhem en Buizingen, dan kan dit via de Graankaai of Vandenpeereboomstraat.

Wat als de Bospoortbrug afgesloten wordt?

We hopen uiteraard dat dit niet het geval zal zijn. Mocht de stabiliteit toch in gevaar zijn en een sluiting volgens de Vlaamse Waterweg noodzakelijk zijn, heeft de stad een plan B klaarliggen. Dit voorziet in een nieuwe wegomleiding voor het  busverkeer van het station naar de Arkenvest en omgekeerd. Ook voor het autoverkeer wordt er dan een nieuwe omleiding van kracht.

Blijft de Graankaai toegankelijk?

Voorlopig blijft de Graankaai toegankelijk voor al het verkeer. Voorlopig want op termijn wil de Vlaamse overheid een fietssnelweg realiseren tussen Lembeek en Brussel via het jaagpad. In Halle is er echter een missing link voor die fietssnelweg. Het jaagpad stopt immers ter hoogte van de Bospoortbrug. Daarom zal de Graankaai op termijn omgebouwd worden tot een fietssnelweg die zal aantakken op de Jean Laroystraat en vervolgens op het jaagpad in Buizingen.

Wordt de Arkenvest ook voor bussen nog afgesloten tijdens de werken wegens de bouwwerken op de Arkenvest?

Alle betonwerken zijn momenteel nog niet afgewerkt.  Mochten intussen de werken aan de Zuidbrug starten, zal het inderdaad nodig zijn om de Arkenvest nog een aantal keren af te sluiten.  Door het niveauverschil met de straat moeten er op de Arkenvest betonpompen geplaatst worden die de vloeibare massa op een veilige manier storten. De bussen zullen op dat ogenblik de omleidingen voor het autoverkeer volgen.

Maar Halle stel wel strenge voorwaarden aan de aannemers om de hinder voor het verkeer maximaal te beperken.

 • Zo moet de Arkenvest ten allen tijde openblijven tijdens de ochtend- en avondspits. Enkel tussen 9u en 15u mag de Arkenvest afgesloten worden voor het busverkeer.
 • Ook op marktdagen (donderdag en zaterdag) moet het busverkeer gebruik kunnen maken van de Arkenvest en kan er geen beton gestort worden. 
 • Hetzelfde verbod geldt ook op woensdag omdat de scholieren ’s middags vrij hebben. Daardoor is er op woensdagmiddag meer busverkeer dan op andere dagen.

Hebben de handelaars recht op een schadevergoeding?

Er kan een inkomenscompensatievergoeding worden toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. Deze vergoeding wordt voorzien als je handelszaak nauwelijks of niet bereikbaar is.

Tijdens de werken aan de Zenne- en Zuidbrug is het niet zo dat het commercieel centrum niet meer bereikbaar is. Er sneuvelt enkel één toegangsweg, namelijk de Suikerkaai. Wie van het Bevrijdingsplein komt kan dus nog steeds het centrum bereiken via Bergensesteenweg, Beertsestraat, Albrecht Ardevelstraat, Ninoofsesteenweg, Meiboom of Brusselsesteenweg.

Handelaars die beroep willen doen op deze steunmaatregel van de Vlaamse overheid kunnen terecht op https://www.halle.be/wegen-verkeer-en-parkeren/wegen-werken-en-omleidingen/steunmaatregelen-voor-handelaars-bij-hinder

Heeft dit gevolgen voor Carnaval?

Dit is uiteraard een bezorgdheid waar we heel veel aandacht voor hebben. En of het nu om een duatlon, een wielerwedstrijd, een processie of een carnavalsstoet gaat…. telkens opnieuw proberen we een parcours uit te werken dat zo weinig mogelijk impact heeft op het verkeer. Ook moet elk parcours vlot bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. Dat is niet altijd een sinecure rekening houdend met het middeleeuws stratenpatroon van onze stad.

Maar we zijn ervan overtuigd dat we voor elk evenement, samen met de hulpdiensten, een alternatief uit onze mouw zullen schudden. Dus er gaan in geen geval activiteiten of evenementen geschrapt worden omwille van de werken aan de Zenne- en Zuidbrug. Maar het spreekt voor zich dat de vertrouwde parcours zullen bijgestuurd worden in functie van de werken en de voorziene omleidingen.

De organisatie van Carnaval komt dus niet in het gedrang.

Bestaat er een nieuwsbrief over de werken waarvoor we ons kunnen inschrijven?

Wie op de hoogte wil blijven moet zeker af en toe eens een bezoekje brengen aan www.hallemaalbruggen.be. Op deze website kan je de werken op de voet volgen en vind je een overzicht van de te verwachten hinder.

Wil je al het nieuws liever in je inbox? Op deze website kan je je ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Deze sturen we uit, telkens er belangrijk nieuws te melden valt.

Blijven alle parkings bereikbaar tijdens de werken?

Alle parkings in Halle blijven bereikbaar. Halle introduceert bij de start van de werken ook een bewegwijzerde parkeerroute. Op drukke dagen bestaat het verkeer in steden voor een aanzienlijk percentage uit mensen die op zoek zijn naar een parkeerplaats. Zeker wanneer ze in een omleiding belanden, is het voor bezoekers en bewoners niet altijd meer duidelijk waar ze een parking kunnen vinden. Door deze chauffeurs te geleiden naar de stads- en stadsrandparkings worden de automobilisten zo snel mogelijk van de weg gehaald.

Blijft de Suikerkaai bereikbaar voor bewoners, klanten en leveranciers?

De Suikerkaai blijft bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de Louis Thevenetlaan. De Suikerkaai wordt daarom, net als de Willamekaai, tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen en handelszaken op de Suikerkaai en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven, ook voor leveranciers.

Blijft de Deboecklaan bereikbaar voor bewoners, klanten en leveranciers?

Klanten van schoenen Torfs, The Basic Fit en Bel & Bo hoeven zich niet meteen zorgen te maken. De ingang via de René Deboecklaan blijft behouden, maar de aanrijroute zal wel aangepast worden omwille van de werken. Maar zoals aangekondigd zal ook de René Deboecklaan op termijn heraangelegd worden. Tijdens die werken zal er onvermijdelijk een moment zijn dat de ingang tijdelijk niet bereikbaar is.

De ingang van Dreamland op de Deboecklaan zal niet meer bereikbaar zijn.

De nieuwe Zennebrug en de Zuidbrug worden immers langs beide zijden uitgerust met fiets- en voetpaden. Het spreekt voor zich dat we deze infrastructuur voor de kwetsbare weggebruikers willen doortrekken in de René Deboecklaan. Daarom zal deze straat meteen na de voltooiing van de Zennebrug volledig heraangelegd worden. Op die manier bundelen we de hinder voor het verkeer.

Komen de bussen van De Lijn en TEC nog tot in het centrum na de werken?

Natuurlijk zullen de bussen van De Lijn en TEC na de voltooiing van de Zennebrug en Zuidbrug het centrum blijven aandoen.

Welke omleiding volgen de bussen en worden er extra bushaltes voorzien?

Het gros van alle bussen behoudt zijn route. Enkel de bussen die via de Suikerkaai van en naar het station rijden, worden tijdens de werken omgeleid via de Bergensesteenweg en de Arkenvest. Om die reden hebben we van de Arkenvest een tweerichtingsstraat voor openbaar vervoer gemaakt. Alle bushaltes op de Suikerkaai en de René De Boecklaan worden tijdens de werken dus niet meer bediend.

Het inkomend busverkeer krijgt bijkomende haltes:

 • op de Bergensesteensweg vlakbij het Bevrijdingsplein
 • op de Bergensesteenweg ter hoogte van de Poststraat
 • op de Basiliekstraat ter hoogte van de bibliotheek

Het uitgaand busverkeer kan gebruik maken van de huidige haltes op Arkenvest en Bergensesteenweg. De halte ter hoogte van het Belgacomgebouw wordt binnenkort ook wel verplaatst naar het Albertpark (gelet op de bouwwerken).

Komen er verkeerslichten op de toekomstige Zuidbrug aan de afslag richting Suikerkaai?

Op de Zuidbrug zal er komende van het Bevrijdingsplein een afslag voorzien worden naar de Suikerkaai. Voorlopig zijn hier geen verkeerslichten voorzien omdat we de verkeersstromen op deze nieuwe brug nog niet kunnen simuleren. Uiteraard zal er regelmatig een evaluatie gemaakt worden van de verkeerstromen op de Zuidbrug.

Benieuwd hoe de nieuwe Zennebrug en Zuidbrug er zullen uitzien?

Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=G5h4lg2lC8Q

Wat is de kostprijs van de Zennebrug?

Staat reeds vermeld bij de FAQ Zennebrug

Zal mijn GPS, Google Maps of Waze de meest actuele verkeersituatie herkennen?

Halle maakt hier momenteel werk van en zal ook tijdens de werken de meeste actuele verkeersinfo en omleidingen doorspelen aan de aanbieders van verkeersinfo en live navigatie. Op die manier voorkomen we dat autobestuurders via hun navigatie-app alsnog naar de Suikerkaai of de Arkenvest geleid worden maar meteen naar het circulatieplan. De ervaring leert echter dat het altijd even duurt vooraleer deze nieuwe verkeersinfo ook effectief geïntegreerd is in deze navigatie-apps..

Is er nog een infoavond voorzien voor de bevolking?

Er is momenteel geen specifieke infoavond voorzien voor de bevolking. Wel hebben we alle mogelijk informatie verzameld op www.hallemaalbruggen.be. Ook voorzien we in een uitgebreide communicatie via het stadsmagazine Info Halle, de stadsapp en de Facebookpagina van de stad.

Wel voorzien we regelmatig overlegmomenten met de Verenigde Handelaars, de scholen, de bedrijven op de industriezone en de betrokken handelaars in de onmiddellijke omgeving van de werfzone (zoals bijvoorbeeld Delhaize).

Met hen zaten we ook in het verleden al meermaals samen. De bedoeling van deze overlegmomenten is om hen op de hoogte te houden van de meest actuele info over de werken. Samen werkten we ook oplossingen uit om bepaalden problemen te verhelpen.

Zullen de werken op de A8/E429 samen vallen met de werken aan de Zuidbrug/Zennebrug?

De heraanleg van de A8 in Halle wordt in het Vlaams regeerakkoord vermeld als één van de grote projecten voor de komende jaren. Ook het budget, zo’n 160 miljoen euro, werd intussen vrijgemaakt. Maar een timing is er voorlopig niet. Wellicht zal er hierover eerst overlegd worden tussen Wegen en verkeer en de stad. Het is bovendien niet zeker dat tijdens de ondertunnelingswerken al het snelwegverkeer van de N203a (A8) moet geleid worden. In dat geval heeft de ene werf ook geen impact op de andere werf. Maar uiteraard zullen we hier als stad over waken.

Waarom wordt de Zuster Bernardastraat afgesloten?

Het afsluiten van de Zuster Bernardastraat moet ervoor zorgen dat het aantal kruisende bewegingen op de Auguste Demaeghtlaan beperkt blijft. Op die manier kunnen we de rode lichten buiten werking stellen wat een betere doorstroming moet bewerkstelligen van het verkeer op de Auguste Demaeghtlaan.

Op die manier kan ook de voorsorteerstrook voor het verkeer dat richting Ninove wil al starten vanaf het kruispunt met de Zuster Bernardastraat (Mc Donald’s). Ook dit moet ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer richting Sint-Pieters-Leeuw niet gehinderd wordt door het verkeer met bestemming Ninove.

Tot slot zal er tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de Brusselsesteenweg (vroegere Pacha) een extra rijstrook gecreëerd worden, waardoor we richting Sint-Pieters-Leeuw het doorgaand verkeer kunnen scheiden van het lokale verkeer (dat wil afdraaien naar het centrum). Ook dit zal de doorstroming ten goede komen.

Ben je het gewoon om het centrum te verlaten via de Bernardastraat? Maak dan een ommetje naar het stadhuis en verlaat het centrum via de Victor Baetensstraat (dus langs het kantoor van de politiezone