Vlaamse Waterweg nv geeft startschot voor nieuwe Zuidbrug in Halle

Nu de bouw van de voorafgaandelijke oeverwerken bijna klaar zijn, kan op 19 januari 2020 gestart worden met de bouw van de nieuwe Zuidbrug over het kanaal in Halle. Het project kadert in een breder pakket aan maatregelen die de toegankelijkheid van het kanaal naar Charleroi op termijn moeten verhogen. In één klap willen De Vlaamse Waterweg nv en Halle Halle ook de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal verbeteren.

Waarom een nieuwe brug over het kanaal?

Het goederentransport over de Vlaamse wegen heeft een verzadigingspunt bereikt. Om meer verkeer via het water mogelijk te maken, plant De Vlaamse Waterweg nv werkzaamheden aan het kanaal naar Charleroi. Transport over het water is immers een duurzaam en efficiënt alternatief voor vrachtwagenvervoer. Eén schip van 1.350 ton houdt 60 vrachtwagens van de weg. Om van het kanaal een belangrijke Europese transportroute te maken, plannen we verschillende werkzaamheden aan de infrastructuur in Halle maar ook in buurgemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.

Bovendien moet ook de Bospoortbrug op korte tijd vernieuwd worden. Om te voorkomen dat er tijdens de bouw van een nieuwe Bospoortbrug geen verbinding meer is tussen Sint-Rochus en de stad, maken  de Vlaamse Waterweg en Halle eerst werk van een nieuwe Zenne- en Zuidbrug. Het project wordt technisch een hele uitdaging, want naast het kanaal moeten we ook twee spoorlijnen overbruggen.

Timing

Aangezien de werken impact hebben op zowel het verkeer als de leefbaarheid in en rond Halle, hebben De Vlaamse Waterweg en de stad Halle de handen in elkaar geslagen om de duurtijd van de werken en de bijhorende omleidingen zo kort mogelijk te houden. Daarom zal de bouw van de Zuidbrug en Zennebrug gecombineerd gebeuren.

De werken zullen gefaseerd verlopen volgens de volgende vooropgestelde timing:

  • Fase 1 - 19 januari 2020 - afsluiten van de René Deboecklaan en inwerkingtreding van de omleidingen;
  • Fase 2 - 2020 - voormontage van de Zennebrug op de Suikerkaai (terrein stadsmagazijnen) en voormontage van de Zuidbrug op de rechteroever van het kanaal;
  • Fase 3a - voorjaar 2021 - plaatsing Zennebrug en Zuidbrug op hun definitieve plaats;
  • Fase 3b - voorjaar 2021 (timing afhankelijk van planning Infrabel) - aanpassen van de spoorwegportieken en bovenleiding van de spoorlijnen L94 en L96;
  • Fase 4 - zomer 2021 - afwerken van de Zennebrug, aanleg van de nieuwe bocht naar de Suikerkaai en heraanleg van de René Deboecklaan;
  • Fase 5 - eind 2021 - openstellen voor het verkeer van de René Deboecklaan en Suikerkaai;
  • Fase 6:  2021-2022 (timing afhankelijke van de planning van Infrabel) - bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96;
  • Fase 7 - 2022 - aanleg wegenis rechteroever langs de sporen en Vogelpers;
  • Fase 8 - begin 2023 - openstellen voor het verkeer van de verbinding René Deboecklaan-Vogelpers en het afsluiten van de Bospoortbrug voor gemotoriseerd verkeer.

De exacte bouwtermijn en datum van indienstneming van de Zennebrug en Zuidbrug zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, de onvoorspelbaarheid van de rotsachtige ondergrond en de noodzakelijke tijdsloten voor de onderbreking van het spoorverkeer.

Maatregelen voor doorstroming

De stad heeft een omleiding uitgewerkt waarbij de voetgangers, de fietsers en het openbaar vervoer slechts beperkte hinder zullen ondervinden van de werken. Maar ook voor het autoverkeer worden er tal van maatregelen voorzien die moeten zorgen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid van het centrum. Klik hier voor een overzicht van de omleidingen.

Kostprijs

De Vlaamse Waterweg nv investeert 16 miljoen euro in de bouw van de Zuidbrug over het kanaal en de overbrugging van de sporen. De stad Halle neemt de kosten op zich voor de bouw van de Zennebrug en de heraanleg van de René Deboecklaan, goed voor 4 miljoen euro.

Meer info