Oeverwerken voetgangersbrug gebeuren vanop het kanaal: geen hinder op Graankaai

De oeverwerken aan de Graankaai worden uitgevoerd vanop het water. Op die manier blijft de verkeershinder voor het verkeer beperkt. Om dit mogelijk te maken werd woensdag 16 mei op de Willamekaai een zware boorkraan op een ponton geplaatst dat vervolgens naar de overkant van het water werd geloodst.

Op de Graankaai werd op de locatie waar de voetgangersbrug over het water gaat, de riolering uitgebroken en verplaatst. Nadien werd ook een stuk van de oude oevermuur verwijderd. Half mei start de Vlaamse Weterweg vervolgens met de bouw van de nieuwe oevermuur. Die komt dichter bij het station te liggen omdat het kanaal op termijn verbreed en verdiept wordt.

Verkeershinder beperken

De bouw van de nieuwe muur en de funderingen van de nieuwe voetgangersbrug, gebeurt voornamelijk vanop het water. Op die manier ondervindt het verkeer op de Graankaai nauwelijks of geen hinder van de werken. Maar om dit mogelijk te maken moest De Vlaamse Waterweg het nodige materieel op het water krijgen. Zo werd woensdag 16 mei een grote boorkraan ter hoogte van de Willamekaai op een ponton gereden. Studiebureaus maakten vooraf ook een evenwichtsberekening en lieten gewichten aanrukken om het ponton mooi horizontaal te houden. Geen sinecure natuurlijk als je een metershoog gevaarte moet verplaatsen. Maar alles verliep bijzonder vlotjes en in mum van tijd meerde het ponton aan aan de Graankaai. 

Bekijk via onderstaand filmpje hoe de kraan naar de overkant van het water werd gebracht.