Extra veiligheidsmaatregelen aan Suikerkaai

Halle neemt extra maatregelen om de Suikerkaai langs de werfzone voor de nieuwe Zuidbrug verkeersveiliger te maken. Zo geldt er een fietsverbod ter hoogte van de werfzone. De snelheid voor auto’s wordt er beperkt tot 30km/u.   

Momenteel voert de Vlaamse Waterweg voorbereidende werken uit voor de aanleg van de nieuwe Zuidbrug over het kanaal. Om dit mogelijk te maken wordt een deel van de Suikerkaai gebruikt als werfzone en geldt er een eenrichtingsverkeer (richting Bospoortbrug).

Dit wordt door veel fietsers genegeerd. De rijweg aan de werfzone is echter te smal om fietsers en auto’s of vrachtwagens op een veilige manier met elkaar te laten kruisen. Er is sowieso te weinig plaats om fietsers veilig naast het autoverkeer te laten rijden. Daarom neemt de stad enkele extra veiligheidsmaatregelen.

  • Fietsers mogen gebruik maken van de Suikerkaai maar moeten ter hoogte van de werfzone afstappen en via het voetpad met de fiets aan de hand hun weg verderzetten. Fietsers kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de omleiding via de Basiliekstraat, Arkenvest en Bergensesteenweg.
  • Ter hoogte van de uitrit Dreamland wordt een zebrapad aangelegd zodat alle voetgangers en fietsers voor de werfzone op een veilige manier naar het voetpad geleid worden. Vanaf hier geldt ook het fietsverbod (en dit tot de Louis Thevenetlaan.)
  • De maximumsnelheid voor auto’s en vrachtwagens wordt ter hoogte van de werfzone beperkt tot 30 km/u. Er is ook een tijdelijke verkeersdrempel aangelegd om de snelheid van het verkeer te beperken. Een aangepaste snelheid is belangrijk voor ieders veiligheid. Hou ook rekening met het (vracht)verkeer dat ter hoogte van de werken, de industriezone (Denayer bouwmaterialen) verlaat.