Halle klaar om te overbruggen

In 2020 starten de langverwachte werken aan de Zenne- & Zuidbrug. Gevolg is dat de Suikerkaai, één van de belangrijkste invalswegen naar de stad, maandenlang afgesloten blijft voor het doorgaand verkeer (handelaars blijven bereikbaar). Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de mobiliteit. De stad heeft daarom een omleiding uitgewerkt waarbij de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer slechts beperkte hinder zullen ondervinden van de werken. Maar ook voor het autoverkeer worden er tal van maatregelen voorzien die moeten zorgen voor een vlotte doorstroming en bereikbaarheid van het centrum.

Welke werken worden uitgevoerd?

De nieuwe Zenne- en Zuidbrug verbinden het Bevrijdingsplein met de Sint-Rochuswijk. In de toekomst zal de Suikerkaai dus enkel nog gebruikt worden door het verkeer met bestemming ‘centrum’. Op termijn komt dit de mobiliteit en de leefbaarheid in de omgeving van de Suikerkaai en de Bospoortbrug ten goede. In 2020 starten de langverwachte werken. In een eerste fase zal de Zennebrug ter hoogte van de René De Boecklaan gesloopt en heropgebouwd worden.

Zennebrug afgesloten

Van zodra de werken starten zal je niet meer vanaf het Bevrijdingsplein via de Suikerkaai naar het centrum kunnen rijden. De voorbije maanden heeft de stad zich gebogen over de verschillende omleidingsscenario’s. Maar een ideale omleiding zonder hinder’ is er niet omdat het aantal in- en uitvalswegen in Halle zeer beperkt is. Daarom heeft de stad werk gemaakt van een circulatieplan waarbij de hinder voor de voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer beperkt blijft. Maar ook voor de autobestuurders worden er tal van maatregelen voorzien die moeten zorgen voor de meest optimale doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid van de stad.

Voor een vlot en veilig fietsverkeer

Voor de kwetsbare weggebruikers is er een alternatieve route uitgewerkt van/naar het centrum. Zij kunnen sinds september gebruik maken van een tijdelijk fiets- en voetpad langsheen de bibliotheek, het Elisabethpark, de Groebegrachtstraat (parking Dreamland) en de bergensesteenweg.

Voor een vlot openbaar vervoer

In het tijdelijk circulatieplan voorzien we een vlotte doorstroming voor de bussen van De Lijn en de TEC. We willen voorkomen dat een bus die bijvoorbeeld van Lembeek, Pepingen of Sint-Pieters-Leeuw naar het station moet of omgekeerd, zich vastrijdt in een omleidingsroute. Daarom wordt de Arkenvest een tweerichtingsstraat die voorbehouden blijft voor het openbaar vervoer. Ook plaatselijk verkeer is toegestaan in de Arkenvest, maar bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de straat enkel bereiken via de Molenborre. De wagen kan je dus het best achterlaten aan de rand van de stad. De bus brengt je wel in het hart van de stad.

Met De Lijn is trouwens afgesproken om het aanbod van lijn 156 (Halle-Lembeek) nog dit jaar te verdubbelen. Onlangs werd ook al lijn 170 (Halle-Brussel) uitgebreid. Daardoor vertrekt er nu elke 12 minuten een bus richting Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. Door een hogere frequentie hopen we meer mensen te motiveren om de overstap te maken van de auto naar het openbaar vervoer.

Voor de meest optimale doorstroming voor het autoverkeer

Voor het autoverkeer zijn er omleidingslussen die bewust rond het historisch centrum worden gelegd. Want hoe groter de omleidingslus, hoe vlotter de doorstroming. Op die manier voorkomen we bijkomende files in het hart van de stad waarvan de uiteindes op hun beurt hinder veroorzaken op de hoofdwegen. Het zal even wennen worden maar hieronder vind je alvast een overzicht van de belangrijkste omleidingsroutes.  

  • Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het centrum?

Het gros van de  verbindingen met het centrum blijft geopend.

  • Bestemming Oudstrijdersplein: via Bergensesteenweg of Beertsestraat of Albrecht Ardevelstraat of Ninoofsesteenweg
  • Bestemming Beestenmarkt: via Ninoofsesteenweg
  • Bestemming De Bres, Leide of Possozplein: via Ninoofsesteenweg of Meiboom of Brusselsesteenweg
  • Hoe geraak ik van het Bevrijdingsplein naar het station?

Via de Auguste Demaeghtlaan – Brusselsesteenweg – Jozef Michelstraat – Fons Vandemaelestraat - Nederhembrug

  • Hoe geraak ik van het station naar het Bevrijdingsplein?

Via de Vandenpeereboomstraat – Nederhembrug – Fons Vandemaelestraat – Scheepswerfkaai – Robert Lariellestraat (recyclagepark) – Brusselsesteenweg – Auguste Demaeghtlaan

  • Hoe bereik ik de Suikerkaai, de Delhaize en het industriegebied Suikerkaai?

De Suikerkaai en de Willamekaai worden tijdelijk een tweerichtingsstraat. Dit moet ervoor zorgen dat de woningen en handelszaken op de Suikerkaai en de bedrijven op het industriegebied bereikbaar blijven.

Zwaar vervoer

Voor het zwaar vervoer is er een aangepaste omleiding via A. Demaeghtlaan, Brusselse/Bergensesteenweg, Alsembergsesteenweg, Felix Roggemanskaai, Spoorwegstraat en  Nederhem. Het zwaar vervoer dat van Lembeek naar Halle moet, geleiden we via de A8/N203a, de Ring rond Brussel (R0), de Alsembergesesteenweg, de F. Roggemanskaai naar het centrum van Halle.

Extra ondersteunende maatregelen

Door de knip op de Suikerkaai, zal het ongetwijfeld drukker worden op de A. Demaeghtlaan. Daarom zal er tussen het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (Carrefour) en het kruispunt met de Brusselsesteenweg (vroegere Pacha) een extra rijstrook gecreëerd worden. Op die manier kunnen we richting Sint-Pieters-Leeuw het doorgaand verkeer scheiden van het lokale verkeer (dat wil afdraaien naar het centrum). Dit zal de doorstroming ten goede komen.

Voorts start de voorsorteerstrook voor het verkeer dat richting Ninove wil, al vanaf het kruispunt met de Zuster Bernardastraat (Mc Donald’s). Ook dit moet zorgen voor een betere doorstroming op de A. Demaeghtlaan.

Naast de uitbreiding van het aantal rijstroken op de Auguste Demaeghtlaan en het ruimer busaanbod op de lijnen 156 en 170, maakt Halle binnenkort ook werk van een bewegwijzerde parkeerroute. Op die manier word je via de kortste weg geleid naar je vertrouwde parking.

En er zitten nog een aantal ondersteunende maatregelen in de pijplijn. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat het centrum van onze stad toch bereikbaar blijft en proberen we de hinder te beperken. Maar het hoeft geen betoog dat de bouw van beide bruggen een stevige impact zal hebben op onze mobiliteit.

Nog vragen?

Waarom is de bouw van de Zenne- en Zuidbrug nodig? Hoe lang gaan de werken duren? Hoe kan ik vlot de winkels in Halle of Sint-Rochus bereiken tijdens de werken? Kan ik tijdens de werken verhuizen? Gaan koerierdiensten onze woning tijdens de werken vlot bereiken? ….

We begrijpen dat inwoners, handelaars of bezoekers tal van vragen hebben. De antwoorden op veel gestelde vragen hebben we daarom gebundeld.