Gedeeld verblijf voor kinderen

Minderjarige kinderen van gescheiden ouders worden slechts op 1 adres ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit adres wordt door de ouders of door de rechter bepaald. Je kan voortaan wel een melding maken van een gedeeld verblijf van het kind. Dit doe je bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Deze melding dient om het adres waarop het kind niet is ingeschreven maar wel gedeeltelijk verblijft te registreren. Dit heeft geen sociale of fiscale gevolgen (bijvoorbeeld voor de belastingen of de kinderbijslag), maar is bijvoorbeeld wel relevant voor de hulpdiensten. Op deze manier kan je kind ook genieten van de gemeentelijke kortingen en faciliteiten (opvang, vrijetijdsactiviteiten, ...) van de gemeente waar het kind gedeeltelijk verblijft.

Meer info en contact