Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen zijn wettelijk samenwonend. Deze verklaring kan je afleggen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Wettelijk samenwonen geeft jou en je partner een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Je kan enkel wettelijk samenwonen als beide partners:

  • wonen/ gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres
  • minstens 18 jaar zijn
  • juridisch bekwaam zijn
  • niet gehuwd zijn of niet wettelijk samenwonen met iemand anders

Meer info en contact