Premie huwelijksjubileum

Premie voor een huwelijksjubileum

Echtparen die een speciaal huwelijksjubileum (50, 60, 65 & 70 jaar) vieren, ontvangen een premie. Een drietal maanden voor de datum van je huwelijkjubileum krijg je een aanvraagbrief per post.

Indien je dit wenst kan je bovendien een bezoekje krijgen van de burgemeester.

Meer info en contact