Laatste rustplaats: begraven of cremeren

Een overledene kan begraven of gecremeerd worden. Je kan daarbij kiezen voor een gratis of een betalende laatste rustplaats. Meer info kan je verkrijgen bij de dienst burgerzaken - burgerlijke stand.