×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Wilsverklaring inzake euthanasie

In een wilsverklaring inzake euthanasie kan je je wil over je levenseinde uitdrukken. Je wilsverklaring inzake euthanasie kan je vastleggen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Deze wilsverklaring is enkel geldig als deze:

  • opgesteld werd volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • opgesteld werd in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

  • de patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of bekwaam minderjarig) is
  • de patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is
  • het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is
  • het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk
  • de patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie
  • het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht
  • de toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengt van de wil van de patiënt.

Meer info en contact