Laatste wilsbeschikking

In een laatste wilsbeschikking kan je aangeven of je begraven of gecremeerd wil worden, welke uitvaartplechtigheid en laatste rustplaats je verkiest en of je een uitvaartcontract hebt. Je laatste wilsbeschikking kan je vastleggen bij de dienst burgerzaken - bevolking.

Bij elk overlijden gaat de dienst burgerzaken - burgerlijke stand na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat zij na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Meer info en contact