Adoptie van een kind

Een kind adopteren

Als je een kind adopteert, wordt je de wettelijke ouder van dat kind: het kind krijgt jouw naam, het zal van je erven, je bent verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, … Kortom: je krijgt dezelfde rechten en plichten als natuurlijke ouders.

Om een kind te adopteren, moet je aan de voorwaarden voldoen.

De stad is niet bevoegd voor adopties. De FOD Justitie (Federale Centrale Autoriteit) is bevoegd voor het erkennen en registreren van buitenlandse adopties. Voor binnenlandse adopties kan je als inwoner van Halle terecht bij Kind en Gezin.

Meer info en contact