×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Projectsubsidie: aanvraag

Als je een projectsubsidie vraagt voor een evenement, denk er dan aan om ook de nodige vergunningen aan te vragen bij ons evenementenloket via www.halle.be/evenementenvergunningen

Contactgegevens indiener
Adres
Informatie over het project
Omschrijving
Wat wil je bereiken met je project?
Wie wil je bereiken met je project?
Welke activiteiten/events/gebeurtenissen voorzie je in je project?

Projectsubsidie voorwaarden

Artikel 4. – Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • Het project heeft een positief effect op het Halse gemeenschapsleven en/of de uitstraling van de stad;
 • Het project is publiek toegankelijk;
 • Het project is begrensd in tijd;
 • Winst maken is niet het hoofddoel van het project;
 • Het project is geen promotionele of commerciële activiteit;
 • Het project doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad;
 • Het project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad.

Artikel 5. – Het project moet voldoen aan minstens drie van onderstaande vijf voorwaarden:

 • Het project heeft aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van het kom!pasreglement en door zowel fysieke als materiële drempels zoveel mogelijk weg te werken;
 • Het project mikt op een ruimer publiek dan enkel de eigen leden of organisatie;
 • Het project krijgt een ruime bekendmaking;
 • Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager;
 • Het project kadert in de heropbouw van het gemeenschapsleven of de werking van de aanvrager na de coronacrisis.
Promotieplan
Artikel 11. – In alle promotie met betrekking tot het project moet de steun van de stad Halle duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de vermelding “met de steun van stad Halle”.
Op welke manieren ga je je project bekend maken? Hoe komt de steun van de stad daarin aan bod? Voorbeeldpublicaties kan je hier in bijlage toevoegen.
Budget
Bezorg ons een duidelijke begroting van het project: de raming van inkomsten en uitgaven met korte toelichting en de vermelding van andere aangevraagde of toegekende subsidies voor het project. (ev. in bijlage)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
De subsidie bedraagt maximaal 5 000 euro. Noteer hier een realistisch bedrag. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van (i) de inhoudelijke criteria van dit reglement, (ii) grootte van het project, (iii) de geraamde kosten en opbrengsten van het project, (iv) eventuele financiële steun van andere overheden en (v) de mate waarin de subsidie een hefboomeffect kan hebben.
Opvolging

Vragen? Advies nodig?

Contacteer de staf samenleving: samenleving@halle.be | An De Bodt (02 365 94 03) & Sanne Boelens (02 365 97 12)