×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Projectsubsidie: aanvraag

Meer info en reglement:

Als je een projectsubsidie vraagt voor een evenement, denk er dan aan om ook de nodige vergunningen aan te vragen bij ons evenementenloket via www.halle.be/vergunningen/evenementenvergunningen

Algemeen
Contact
Adres
Project
Omschrijving
Vergeet niet uit te leggen hoe het project voldoet aan de voorwaarden van het reglement: 1. Het project heeft een positief effect op het Halse gemeenschapsleven en/of de uitstraling van de stad, 2. Het project is begrensd in tijd, 3. Winst maken is niet het hoofddoel van het project, 4. Het gaat niet om een promotionele of commerciële activiteit, 5. Het project doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad, 6. Het project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad, 7. Eenzelfde project kan maximum 3 keer een toelage ontvangen via dit reglement, 8. Aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van de kom!pas-regeling, 9. Opzetten van een samenwerkingsverband, 10. Mikt op een ruimer publiek dan louter de eigen leden of organisatie, 11. Vernieuwend karakter, 12. Ruime bekendmaking, 13. Het project overstijgt de normale werking van een vereniging/adviesraad/school
Leg kort uit wat je wil bereiken met je project. Leg uit hoe het voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 en 4 uit het subsidiereglement.
Leg uit wie je wil bereiken met je project.
Hoe ziet het programma van je project of evenement er uit?
Op welke manieren ga je je project bekend maken? Hoe komt de steun van de stad daarin aan bod? In alle publicaties met betrekking tot het project moet de steun van de stad Halle duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de vermelding “met de steun van stad Halle”. De publicaties kan je hier in bijlage toevoegen.
Budget
Lijst de geraamde uitgaven en inkomsten per post op (vb. drukwerk, drankverkoop, sponsoring, …)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx xls xlsx.
Hoeveel subsidie verdient je project volgens jou (€250-€1500)?
Krijgt je project nog van andere overheden of organisaties een subsidie? Lijst die op met het bedrag.