Deel deze inhoud via email

Grote schoonmaakbeurt van de beken

Vanaf morgen start de provincie Vlaams-Brabant met een grote schoonmaak van de waterlopen. Daarbij wordt al het afval verwijderd. Ook het groen dat de stroming kan hinderen, wordt netjes geruimd.

Een teveel aan afval of groen kan wateroverlast veroorzaken. Elk jaar ruimt de provincie daarom tijdens de wintermaanden zo’n 1.400 km aan waterlopen. Die schoonmaakbeurt start op 1 december en duurt tot eind maart. In Halle worden onder meer volgende beken onder handen genomen.

 • Ganzeveldbeek
 • Lubbeek
 • Kapittelbeek
 • Steenputbeek
 • Groebegracht (en zijtakken)
 • Rollebeek
 • Vijverbeek
 • Maasdalbeek
 • Kleine Beek
 • Rilroheidebeek
 • Stasbeek

Uiteraard is het niet altijd eenvoudig om in de buurt van een beek te komen, zeker niet als de waterloop is ingesloten door gronden van privé-eigenaars. De provincie vraagt daarom steeds doorgang te verlenen aan de firma die deze werken uitvoert of de medewerkers van de dienst waterlopen.

Wie meer details wil over de planning van de werken of eventuele klachten heeft, kan contact opnemen met de deskundige waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant via het nummer 02/456 07 28 of via waterwerken@vlaamsbrabant.be

 

Lees meer op halle.be