Belasting op klei- en leemontginning: aangifte

Adres
verklaart op het grondgebied van de stad Halle in 2015 klei- of leem ontgonnen te hebben