Belasting op klei- en leemontginning: aangifte

Adres
verklaart op het grondgebied van de stad Halle klei of leem ontgonnen te hebben