×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Aanvraag subsidie sportvereniging

Onderhavig formulier, opgesteld aan de hand van het stedelijk subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/04/2014, dient ten laatste op 31 augustus 2019 ingevuld te worden en geldt als aanvraag tot het bekomen van de subsidies 2019 met als referentieperiode september 2018 - augustus 2019.

Gegevens over de vereniging
Algemene gegevens
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Adres zetel van de sportvereniging
Briefwisseling
Bankrekening
Bankrekening verplicht of subsidie wordt niet uitbetaald. Indien wijziging in de loop van 2019 gelieve dit onverwijld mee te delen aan stad Halle, T 02 365 96 40 of mail sport@halle.be.
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Criteria
Actieve leden
Onder "actieve leden" dient te worden verstaan : zij die tenminste 1 uur per week gedurende 10 maanden per jaar, de sport beoefenen, welke de vereniging zich als doel stelt (dus met uitsluiting van organisatoren, bestuursleden, medewerkers, enz....)
Opgelet! Verplicht bij te voegen. Volgende bestanden kan je uploaden: jpeg, pdf, word en excel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.

De ledenlijst moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- Actieve jeugdleden: naam, adres en geboortedatum
- Actieve volwassen leden: naam, adres en geboortedatum
- Niet-actieve leden: naam, adres en geboortedatum

Sporttechnische begeleiding
Volwassenwerking (19 jaar en ouder)
Bijlagen

Voeg een nominatieve lijst, een organogram die de inzet van de trainers staaft en een kopie van de diploma’s van de trainers/lesgevers toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bijlagen

Voeg een nominatieve lijst van de samenstelling van de commissie, en een jaar-of periodeplan waaruit visie en doelstellingen blijken, en een overzicht van minstens 3 gehouden vergaderingen met bijhorend verslag toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Jeugdwerking (18 jaar en jonger)
Bijlagen

Voeg een nominatieve lijst, een organogram die de inzet van de trainers staaft en een kopie van de diploma’s van de trainers/lesgevers toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Activiteiten
Algemene werking
Wedstrijden
Bijlagen

Voeg de officiële wedstrijdkalenders en de kalenders van alle andere activiteiten voor alle afdelingen, ploegen en individuelen toe, met eigen wedstrijden in fluo aangeduid.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Trainingen
Volgende bestanden kan je uploaden: jpeg, pdf, word en excel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Sportstages
Zelf georganiseerde sportstages binnen de club, per 10 deelnemers over minstens 2 dagen, onder leiding van een gediplomeerde trainer
Extern gevolgde sportstages, per 5 deelnemers over minstens 2 dagen, onder leiding van een gediplomeerde trainer
Bijlagen

Voeg een overzichtslijst van de stages met deelnemerslijst per stage, afgeleverd door de organisator, trainingsschema met aanduiding van de gediplomeerde trainers toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Opleiding en bijscholing
Effectieve kost voor de organisatie van en de deelname aan een opleiding/bijscholing.
Zelf ingerichte, erkende opleiding/bijscholing voor jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren

Voeg de bewijsstukken betreffende de door de sportvereniging zelf ingerichte, erkende opleiding/bijscholing voor jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren (uitnodiging, deelnamegeld, deelnemerslijst, attest/diploma…) toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Extern gevolgde en erkende opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren

Voeg de bewijsstukken van deelname aan extern gevolgde en erkende opleidingen/bijscholingen door jeugdsportbegeleiders of jeugdsportcoördinatoren (deelnameattest, deelnamegeld, verplaatsingskosten op datum van opleiding, diploma, bewijs van betaling, …) toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Specifieke werking
Medewerking aan activiteiten georganiseerd door de sportdienst (uitgezonderd vergaderingen).
Een activiteit die over een bepaalde periode loopt, blijft gelden als één activiteit. Volgende bestanden kan je uploaden: jpeg, pdf, word en excel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Eigen initiatieven naar doelgroepen/thema’s met het oog op integratie binnen de clubwerking.
Personen met een fysieke/mentale beperking
Kansarmen (Kom!passers)
Bijlagen

Voeg een overzichtslijst van de vergaderingen met datum waaraan de club heeft deelgenomen, een kopie van engagementsverklaring tot toetreding tot de Kom!pas en een overzichtslijst van activiteiten met datum, die duiden op een G-werking binnen de club toe.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.
Duurzaamheid
Communicatie
Volgende bestanden kan je uploaden: jpeg, pdf, word en excel.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 10 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf doc docx xls xlsx.

Door op onderstaande knop “Indienen” te drukken verklaart de voorzitter van de sportvereniging dat

  • de clubleden verzekerd zijn voor lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval hen overkomen tijdens de sportbeoefening;
  • de burgerlijke aansprakelijkheid van de leden en de sportvereniging verzekerd zijn;
  • de sportvereniging het Nederlands als voertaal gebruikt;
  • de verklaringen op dit formulier oprecht en volledig zijn.

De sportvereniging verzoekt hierbij een toelage voor het jaar 2019 toe te kennen op basis van deze verklaringen.