Seniorenraad

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De seniorenraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat als erkende woordvoerder van alle Halse senioren optreedt. De adviesraad helpt het stedelijk beleid en adviseert in de ontwikkeling en uitwerking van een aangepast “ouderenbeleid” en dit via een degelijk onderbouwd “seniorenbeleidsplan”.

Activiteiten:
Naast zijn adviserende opdracht, verleent de seniorenraad zijn samenwerking aan het Halse stadsbestuur bij de organisatie van de tweejaarlijkse seniorenbeurs, de tweejaarlijkse uitgave van de seniorengids en de jaarlijkse organisatie van de seniorenshow. Meermaals per jaar organiseert de seniorenraad, met een door de stad toegekend budget, infonamiddagen en cursussen over onderwerpen die de senioren aanbelangen. Al deze activiteiten worden aan alle Halse senioren gratis aangeboden.

Meer info over deze activiteiten en een seniorengids kan je opvragen bij de dienst gelijke kansen en onderwijs.

 

Statuten en reglement

Verslagen

Meer info en contact