Raadscommissie vrije tijd en welzijn

Type
gemeenteraadscommissie
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle