Raadscommissie infrastructuur, patrimonium en monumenten

Type
gemeenteraadscommissie
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Vergaderdata