Raadscommissie financiën en intergemeentelijke samenwerking

Type
gemeenteraadscommissie
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Vergaderdata

Vergadering dd. 7 september 2016