Onderwijsraad

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De onderwijsraad is een adviserend, coördinerend en stimulerend orgaan dat als officieel erkende woordvoerder van het Halse onderwijs fungeert. De raad bezit de bevoegdheid om voorstellen te formuleren en op eigen initiatief of op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen adviezen te verstrekken. De onderwijsraad verleent adviezen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen inzake onderwijs en aan onderwijs gerelateerde thema’s. Ze informeert de bevolking op het gebied van het Halse onderwijs en aan onderwijs gerelateerde thema’s. De raad ontwikkelt eigen initiatieven en projecten inzake onderwijs en aan onderwijs gerelateerde thema’s. 

Reglement

Meer info en contact

portretfoto

Dieuwertje Poté

1ste schepen (jeugd en onderwijs, financiën, juridische zaken, communicatie, participatie en dienstverlening)
Gemeenteraadslid CD&V