Mobiliteitsplatform

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Het mobiliteitsplatform geeft advies over mobiliteit. Het mobiliteitsplan (in het bijzonder de actietabel van dit plan) is een belangrijk uitgangspunt voor deze adviesraad. 

Samenstelling:

 • schepen van mobiliteit: Bram Vandenbroecke
 • mobiliteitsambtenaar: Koenraad Meiresonne
 • deskundige mobiliteit: Kimberly Deceulener
 • 7 externe deskundigen:
  • Bruno Villé
  • Bart Meert
  • Dirk Dedoncker
  • Geert Fieremans
  • Bart Garré
  • Jean-Pol Borremans
  • Kevin De Broyer
 • vertegenwoordiger van voetgangers (seniorenraad): Ann Luypaert
 • vertegenwoordiger van fietsers (fietsersbond): Mattias Brants
 • vertegenwoordiger van openbaar vervoer: voorlopig geen kandidaat
 • vertegenwoordiger van autoverkeer/transportsector: voorlopig geen kandidaat
 • maximaal 2 afgevaardigden van Politiezone Zennevallei (verkeerscel)
 • variabele leden: Vertegenwoordigers van belangenverenigingen kunnen uitgenodigd worden in functie van de te bespreken maatregelen.

 

Meer info en contact