Mobiliteitsplatform

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Het mobiliteitsplatform geeft advies over mobiliteit. Het mobiliteitsplan (in het bijzonder de actietabel van dit plan) is een belangrijk uitgangspunt voor deze adviesraad. 

Samenstelling:

  • de schepen van mobiliteit
  • de schepen van openbare werken
  • de mobiliteitsambtenaar
  • 1 vertegenwoordiger van de dienst OMM (openbare werken, milieu en mobiliteit)
  • 1 afgevaardigde van lokale politie (verkeerscel)
  • 1 afgevaardigde van de fietsersbond
  • 5 externe deskundigen: Geert Fieremans, Bart Meert, Bruno Villé (voorzitter), Stefan Lories, J.P. Borremans

Afhankelijk van het onderwerp kunnen andere instanties of personen uitgenodigd worden.

Meer info en contact