Middenstandsraad

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

De Middenstandraad belangenbehartigt de middenstand in Groot-Halle, verleent adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over middenstandsaangelegenheden en coördineert de communicatie tussen de stad en de diverse middenstandsverenigingen.

Samenstelling:

  • Hr. Chr. HOUSIAUX - Benivo
  • Hr. J. VENCKEN - VVV-Toerisme Halle
  • Hr. E. BUELINCKX - schepen Locale Economie
  • Hr. R. MINET - handelaars Volpestraat
  • Hr. H. DECOSTER  - afgevaardigde Unizo/ Handelsvereniging St.-Rochus
  • Mevr. V. GOORDEN - Centrum '82
  • Mevr. H. HEREMANS - handelaars Brusselpoort
  • Hr. P. SWALUS - voorzitter POMA
  • Hr. P. SERGEANT - Verenigde Marktkramers Halle

Meer info en contact