Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Het Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning adviseert het lokaal bestuur (de stad, het OCMW) over kinderopvang en opvoedingsondersteuning. De adviesraad is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Het brengt iedereen samen die bezig is met kinderen en gezinnen. Het is een plaats waar men elkaar beter leert kennen en die de weg opent naar nieuwe samenwerking en projecten.

De stad is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Omdat het belangrijk is dat dit beleid gedragen is door de betrokkenen, zitten in het Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning vertegenwoordigers van de diverse actoren (kinderopvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, welzijnspartners, ...), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Voorstellen en knelpunten met betrekking tot kinderopvang en opvoedingsondersteuning in de stad kunnen altijd gesignaleerd worden aan het Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning of aan het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur (de stad, het OCMW) heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen de stad: opvang voor baby’s en peuters, opvang door scholen, grabbelpas, speelpleinwerking,...

Reglement

Meer info en contact