Jeugdraad

Type
Adviesraad
Locatie
Stadhuis Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle 

Het doel van de jeugdraad is de stad adviseren inzake het jeugdbeleid. Dit advies kan zowel door het stadsbestuur gevraagd worden of op eigen initiatief gegeven worden. 
De Halse jeugdraad stelt zich ook heel wat actiever op en is organisator van enkele activiteiten. 

Info en contact